fbpx Bjarne Håkon Hanssen: Vi har ikke lurt velgerne Hopp til hovedinnhold

Bjarne Håkon Hanssen: Vi har ikke lurt velgerne

Helseminister Bjarne Håkon Hanssen sier pleie- og omsorgssektoren er styrket under den rødgrønne regjeringen. Men han innrømmer at dette ikke betyr at pasientene har fått det bedre.

- Har regjeringen innfridd løftet om 10 000 nye hender?

- Ja, det har vi, sier helseminister Bjarne Håkon Hanssen.

Begreper

Flere steder har Jens Stoltenberg sagt at de 10 000 årsverkene skulle komme i eldreomsorgen. Dagens helseminister presiserer:

- Det vi lovet i valgkampen, og løftet i Soria Moria-erklæringen, er 10 000 nye årsverk i pleie og omsorg.

Hanssen presiserer at nullåret de regner fra er 2004.

- Vi har brukt SSB sine Kostratall. Jeg kan krangle med mange om mangt, men å krangle med SSB på at de ikke klarer å regne, det har jeg ikke tenkt å starte med, sier Hanssen.

Teller det samme

KS teller utførte årsverk, mens SSB teller avtalte årsverk i den statistikken regjeringen har valgt å bruke. Da trekkes ikke sykmeldte eller de som er i fødselspermisjon ut av statistikken.

- Hvorfor har regjeringen valgt SSB-tall og ikke KS sine tall?

- Så lenge vi teller på samme måte i 2004 som vi teller i 2008, burde det være uproblematisk. Spørsmålet er om vi har innfridd løftet? Og ja, det har vi gjort. Vi er klar over at KS har et annet register enn SSB. Det er sikkert mange måter å telle på, vi har valgt SSBs måte, sier Hanssen.

Har styrket sektoren

- Mener statsråden at pleie- og omsorgssektoren er styrket?

- Ja. Eldreomsorgen er blitt styrket. Men er den blitt styrket nok? Nei. Mye kan bli bedre. Derfor har vi lovet ytterligere 12 000 årsverk, sier han.

- Har det blitt flere hender per pasient?

- Det finnes ingen dokumentasjon på dette. Derfor er jeg opptatt av at Iplos-systemet blir bedre. Jeg kan ikke legge frem et regnestykke som detaljert viser at gjennomsnittlig hjelpetid har økt. Men vi har styrket pleie- og omsorgssektoren, sier han.

- Hvordan kan du påstå det uten å vite noe om hvor mange nye brukere sektoren har fått i samme periode?

- Slik jeg ser det er det kommet 10 000 nye årsverk. Det er en styrking, sier han.

- Målet var vel at pasientene skulle få det bedre?

- Det er ikke sikkert pasientene merker at de har fått det bedre. Men de har det bedre enn de ville hatt det dersom vi ikke hadde skaffet de nye 10 000 årsverkene. 

Vil bort fra tallene

Hanssen er lei av å snakke om de 10 000 hendene.

- Vi må komme ut av retorikken med hendene. Jeg skulle ønske vi kunne slutte å bare snakke om hendene. Det handler vel så mye om hvilken type kompetanse vi trenger, sier han.

- Det var dere som begynte å snakke om hendene.

- Ja, det var det for så vidt.

- Kan erfaringen med dette løftet gjøre at dere blir forsiktigere med slike løfter i fremtiden?

- Tvert imot. Vi har jo akkurat laget et nytt et. Vi har lovet 12 000 nye omsorgsboliger og sykehjemsplasser og 12 000 nye årsverk innen 2015. Vi fortsetter å styrke pleie- og omsorgssektoren, sier ministeren.

- Dersom antall pasienter øker kraftig, er dette en styrking?

- Jeg er enig i at vi trenger å forbedre statistikkgrunnlaget. Vi er nødt til å relatere det til en bedre forståelse av de behovene som er der ute. Jeg ønsker bedre verktøy. Jeg vil også vite behovene, sier han.

Flere presiseringer

Hanssen er også lei av å bli møtt med at Ap lovet at det skulle skinne av eldreomsorgen.

- Vi har ikke lovet at det skulle skinne av eldreomsorgen på fire år. Vi lovet at vi ikke skulle gi en krone i skattelette før det skinte av eldreomsorgen. Det har vi heller ikke gjort sier han.

- Er du enig i at det ikke skinner av eldreomsorgen?

- Ja. Derfor er jeg opptatt av å utvikle Iplos slik at vi kan si mer om det faktiske hjelpebehovet. Der er dokumentasjonen for dårlig i dag, sier han.

Begreper

Eldreomsorg og pleie- og omsorg er to begreper som er brukt om hverandre i saken om de 10 000 nye hendene. Også ministeren mener mange er for upresise i begrepsbruken. Men han er uansett ikke villig til å vike på at regjeringen ikke har oppfylt løftene.

- Vi har levert det vi lovet. Vi har ikke lurt velgerne. Det som er beklagelig, er at vi ikke nøyaktig kan si hvor mange av årsverkene som er havnet til eldre, trafikkskadde, psykiatri og barn. Men KS sier selv at to-tredeler av de nye årsverkene er kommet i eldreomsorgen. Det tilsvarer rundt 7 000 årsverk.

Sykepleiernes virkelighet

- Norsk Sykepleierforbund får meldinger fra frustrerte medlemmer som ikke har merket noe til nye årsverk. Hvilke reaksjoner har ministeren fått?

- Varierende. Men jeg har fått mange tilbakemeldinger fra kommuner som sier de har fått styrket sektoren. Blant annet har Bergen fått 500 nye årsverk. Også Trondheim, Bodø og min egen hjemkommune Levanger har fått flere stillinger. I store byer som Bergen og Oslo vil det være variasjoner fra bydeler til bydel, sier han.

- I omsorgsmeldingen foreslår departementet at en tredel av de 10 000 årsverkene skal være sykepleiere. Hvor er de?

- Vi har ikke tallsatt det så nøye. Vi har sagt at det er et mål at ansatte med høyskoleutdanning skal øke med 10 prosent. Sykepleiere er selvfølgelig en viktig del av pleie- og omsorgssektoren, men hovedmålet er at flest mulig av dem som jobber i sektoren er fagarbeidere. Vi ønsker å få ned andelen ufaglærte. Det som er bra, er at av de 1500 nye årsverkene vi fikk i 2008, er tilnærmet alle fagutdannet, sier Hanssen.

Omsorgsmeldingen: Helse- og omsorgsdepartementet anslår at de 10 000 årsverkene kan fordele seg slik med hensyn til fagbakgrunn: • En tredel med helse- og sosialfag på videregående nivå (helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører m.v.) • En tredel sykepleiere • En tredel med annen høyskole- og universitetsutdanning (vernepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer, ernæringsfysiologer, psykologer, leger m.v.)

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse