fbpx Ansatte orker ikke mer Hopp til hovedinnhold

Ansatte orker ikke mer

Sykepleierne i Helse Bergen balanserer på en knivsegg for hva som er forsvarlig. Med et sykefravær på mellom 15 og 25 prosent, roper de tillitsvalgte et varsko.

- Hva er det som har skjedd i Helse Bergen?

- Alle turnuser er laget med en minimumsbemanning. Det betyr blant annet at det ikke er tatt høyde for sykefravær. Når folk blir syke, leies det ikke nødvendigvis inn vikarer. Det forventes at sykepleierne på jobb skal få unna alt, sier foretakstillitsvalgt i Helse Bergen, Mette Mikkelsen.

Nå skrus det ytterligere inn. Nye kutt skal gjennomføres.

- For sykepleierne har det ført til et "trøtthetssyndrom". De er rett og slett så slitne og utmattede at de ikke orker å gå på jobb, sier Mikkelsen.


Syk av jobben

Mikkelsen forstår at sykepleierne ikke orker mer.

- Strikken er strukket for langt. Sykepleierne gruer seg til å gå på jobb. Ikke minst i helgene. Da er pleietyngden så stor og andel faste rutinerte ansatte så lav, at mange sykepleiere rett og slett ikke orker å gå på jobb. De får ikke gjort jobben sin på en forsvarlig måte. De er tøyd til et punkt hvor de tenker at de er nødt til å ta vare på seg selv og egen helse, for arbeidsgiver gjør det ikke, sier Mikkelsen.


"Sykt" høyt fravær

Sykefraværet er nå mellom 15 og 18 prosent på mange poster. Det er en post som utmerker seg i negativ retning med et sykefravær på 25 prosent. Det betyr at hver fjerde ansatt til enhver tid er syk.


Bryter loven

Brannskadeavsnittet, slår alarm og mener både arbeidsmiljøloven og tariffavtalen brytes.

- Når det gjelder tariffavtalen ar sykepleierne hatt en avtale med arbeidsgiver at de som jobber fast nattevakt, arbeider 80 prosent, men får betalt for 100 prosent. Nå er den avtalen varslet fjernet, sier Mikkelsen.

De tillitsvalgte mener arbeidsgiver bryter paragrafene i arbeidsmiljøloven som går på planlagt overtid og merarbeid.


Direktøren forstår

- Vi merker presset alle sammen, sier Helse Bergen-direktør Stener Kvinnsland til Bergens Tidende.

Han sier han forstår at de ansatte synes det er tøft. Kvinnsland understreker at ledelsen er lydhør for alle tilbakemeldinger og reaksjoner fra ansatte som føler at belastningen blir for stor.

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

- Strikken er strukket for langt, sier Foretakstillitsvalgt i Helse Bergen, Mette Mikkelsen

Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse