fbpx Svineinfluensa del 2 Hopp til hovedinnhold
Informasjonsfasen

Svineinfluensa del 2

Vi er midt inne i en tidlig fase av beredskapsarbeidet for en eventuell pandemi. Hvordan arter det seg i kommunene? I Bergen handler det om info-info-info.


- 80-90 prosent av det vi gjør i disse dagene er informasjonsarbeid. Vi går gjennom og formidler informasjon, sier overlege ved smittevernkontoret i Bergen kommune, Øystein Søbstad.
- Derfor har vi stor nytte av nasjonale myndigheters innsats her. Vi er helt avhengige av å få informasjon og nasjonale føringer fra dem, så skal vi sørge for å spre det videre, sier han.
Så langt er smittevernoverlegen godt fornøyd med myndighetenes innsats akkurat på dette området.


Veiledere og kommunal delplan
 I forgårs sendte Helsedirektoratet ut to foreløpige veiledere for pandemiplanlegging i henholdsvis spesialist- og kommunehelsetjenesten. De kan lastes ned fra nettet her.
I går ble det i tillegg sendt ut en kommunal delplan som er laget som et vedlegg til den reviderte pandemiplanen som skulle vært ute i begynnelsen av dette året men som ennå ikke er kommet. Pandemikomiteen venter på et nytt system for faseinndeling fra WHO før den gir ut den nye planen.
Smittevernsoverlege Øystein Søbstad har sett på alt som har kommet av informasjon de siste dagene.
- Er det noe nytt i delplanen som får konsekvenser for sykepleiernes arbeid?
- Jeg oppfatter det ikke som noe nytt, bare helt naturlige oppgaver, og vi har ikke gitt noen spesiell informasjon til sykepleierne så langt. Helsesøstrene er lette å nå, mens utfordringen er å nå de enkelte fastleger siden de er de minst organiserte her, sier han.
- Departementet har bedt alle nivå i helsetjenesten gjennomgå sine beredskapsplaner. Har dere gjort det?
- Ja, og vi hadde også gjort det 14 dager før svineinfluensa-situasjonen oppstod, så den er relativt fersk i minnet. Vi har diskutert planene på stabsnivå i helsevernavdelingen i kommunen og skal ha et beredskapsmøte i Helse Bergen i morgen, der det blant annet skal briefes om samarbeidslinjer, sier Søbstad.

Trenger mer medisin
- Har dere nok medisiner på lager?
- Vi har bare en liten mengde Tamiflu som ligger igjen etter fugleinfluensafrykten. De holder to-tre år og må kastes til neste år. Relenza har vi ikke noe av.
Søbstad har inntrykk av at mange fastleger føler seg presset til å skrive ut neuraminidasehemmere (antivirale midler som Tamiflu og Relenza) på dårlig indikasjon.
De skriver for eksempel ut for personer som skal på cruise i Karibia, noe vi advarer mot gjennom å sende ut generelle skriv til fastlegene, sier han.
Innskjerpelser på dette området ble også diskutert på onsdagens pandemikomitemøte i Oslo.
- De antivirale midlene vi har i dag skal nå kun brukes til de pasienter som får influensasymptomer, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.

Glemte loggføring
- Dere får prøvd ut beredskapsarbeidet for tidlig fase av en eventuell pandemi nå. Er det noe du har merket som dere ikke hadde tenkt på?
- Ja, det er mye som skal klaffe. Og vi ser at vi for n'te gang at vi begynner for seint med loggføring der vi skriver hvem som gjør hva. Det begynte vi først med i går, mens vi skulle begynt på mandag.
- Bare én dag for seint. Det er vel ikke så ille?
Nei, det er vel ikke det, istemmer Øystein Søbstad.


 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse