fbpx "Jeg har ikke fått ferie siden 2006" Hopp til hovedinnhold

"Jeg har ikke fått ferie siden 2006"

Henvendelser fra utenlandske sykepleiere som er usikre på hva de har krav på, øker til medlemstjenesten i Norsk Sykpeleierforbund.

Her er eksempler på spørsmål fra utenlandske sykepleiere i Norge:

" Hei!
Jeg har et spørsmål vedrørende mine rettigheter. Jeg har vært ansatt på et sykehjem og jobber hver tredje helg. Jeg startet som pleieassistent, og ble etter hvert oppgradert til hjelpepleierstilling. Da delte jeg også ut medisiner. Jeg ble i fjor offentlig godkjent sykepleier, men går fortsatt i samme stilling. Lurer på om jeg skulle ha fått sykepleierlønn? Arbeidsstedet sier at jeg er ansatt i en assistentstilling og at jeg derfor ikke får betalt sykepleierlønn."

"Jeg kom til Norge for seks år siden, jeg var legestudent i mitt hjemland. Etter at vi kom hit, fikk jeg vite at det ville bli vanskelig å få godkjent utdanningen fra hjemlandet mitt, så jeg begynte å studere sykepleie, og i 2006 var jeg ferdig. Jeg har fire års ansiennitet i Norge, men hva med den perioden jeg jobbet i mitt hjemland? Har jeg rett på noe omsorgspoeng, i tilfelle hvor mange år?
Jeg har hørt at hjelpepleiere får tre ekstra ansiennitetsår i den perioden de var hjemme og passet på sine barn. Hva med oss sykepleiere? Kan jeg få noe ekstra ansiennitetsår?

"Jeg er utdannet som lege, med spesialutdanning i barnekirurgi. I Oslo begynte jeg å jobbe som hjelpepleier i 2005 i lønnstrinn 19. I juli 2006 fikk jeg lisens som sykepleier. Jeg jobber nå ekstravakter som sykepleier, men får lønn som hjelpepleier fordi sjefen sier at jeg må vente en måned til for å få sykepleierlønn med lønnstrinn 25. Er det riktig at jeg må vente selv om jeg jobber som sykepleier?"

"Hvem kan hjelpe meg? Jeg har ikke fått ferie siden vinteren 2006 og frem til nå. Hvem kan hjelpe meg? Jeg jobber 100 prosent stillingen."

"Hei! Min avdelingsleder forskyver mine vakter uten å si noe til meg. Jeg må lese bemanningsplanen for å finne det ut. Nå har hun forskjøvet mine vakter slik at jeg jobber fire lørdager på rad. Har hun lov til det? Kan hun forskyve meg hvis jeg "takker nei"?"

"Jeg jobber 100 prosent fast stilling i en kommune. I tillegg jobbet jeg ekstravakter hver helg gjennom hele sommeren. Lederen min sier at jeg ikke får to dager avspasering, men én. Er det rettferdig? Jeg vil ha et råd fra dere fordi jeg er ny her."

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse