fbpx - Du bør velge helsefag Hopp til hovedinnhold

- Du bør velge helsefag

Som sykepleier er du sikret jobb også i krisetider, mener studieveileder Ole Evjen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Søknadsfristen for høyere utdanning nærmer seg med stormskritt, og mange unge lider i disse dager valgets kvaler. 15. april må du ha bestemt deg for hvilken yrkesretning du vil satse på.

Ifølge førstelektor og studieveileder Ole Evjen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (Hint), er sykepleie et valg som vil sikre deg jobb - også i krisetider.

- Gode framtidsutsikter

- Det aller første du som søker må finne ut av, er selvsagt hva du selv ønsker å gjøre. Undersøkelser viser imidlertid at mange ønsker å jobbe med mennesker, og da kan sykepleie og andre helsefag være et godt alternativ, sier han til Sykepleien.

Han legger til at behovet for flere kompetente mennesker i omsorgssektoren vil øke dramatisk i årene som kommer. Det er ingen tvil om at sykepleiefaget har meget gode fremtidsutsikter, mener han.

Ifølge ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) vil det bli alt for mange barnevernspedagoger og sosionomer i framtiden. Etterspørselen av sykepleiere vil derimot øke kraftig.

Evjen forteller at det har vært en nedgang i søkermassen til sykepleierfaget ved Hint de siste årene. Dersom utviklingen ikke snus kan situasjonen bli langt mer dramatisk enn først antatt, mener førstelektoren.  

Aktiv rekruttering

- I verste fall kan vi ifølge SSB mangle 40 000 årsverk innen helsesektoren 2030, sier han, og legger til:

- Det er ikke mange treårige utdanninger som gir en så komplett yrkeskompetanse som sykepleie, vernepleie og farmasi, og som spås så lovende utsikter i framtidig arbeidsmarked.

 Som følge av den sviktende søkermassen har Hint kjørt flere rekrutteringskampanjer i år enn tidligere.

- Vi har deltatt på flere utdanningsmesser over hele landet. I tillegg har vi vært aktive i avisene, og hatt mange stands. Det blir spennende å se om dette, i tillegg til ledighetstallene, vil påvirke søkertallene i år.

Det er ikke mange treårige utdanninger som gir en så komplett yrkeskompetanse som sykepleie, vernepleie og farmasi.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse