fbpx Uskikket til yrket? Hopp til hovedinnhold

Uskikket til yrket?

Sykehuset Østfold nektet å ta imot to sykepleierstudenter. Årsak: Sykehuset vurderer dem som uskikket.

På grunn av tidligere erfaring med de to sykepleierstudentene, ønsket ikke Sykehuset Østfold å gi dem ny praksisplass. De samme studentene er imidlertid ikke funnet uskikket av Høgskolen.

Kan de nekte?  

Saken er sendt Kunnskapsdepartementet og Helse- og sosialdepartementet.
Spørsmålet departementetene er bedt om å svare på lyder: Kan Sykehuset Østfold nekte å tilby praksisplasser, når høgskolen vurderer dem som skikket?

Vanskelig spørsmål

Direktør i Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell (SAFH), Per Haugum, mener slike spørsmål bør avgjøres i samarbeid med høgskolen og praksisfeltet.

- Rent prinsipielt er det høyskolene som har ansvaret for studentene til de er ferdig utdannet. Det betyr at det er de som avgjør om studenter er uskikket. Likevel er det praksisfeltets rett å kunne si nei til å ta imot studenter de mener er uskikket. Det beste er selvfølgelig om skole og praksissted samarbeider og kommer frem til en felles vurdering, sier han.

Departementet svarer

Sosial- og helsedepartementet skriver i sitt svar, at slike saker bør løses i samarbeidsorganet mellom høgskolen og sykehuset.

Av andre løsninger foreslår departementet følgende:
..." en eventuell mulighet å tilby spesielt tilrettelagte praksisplasser til de aktuelle studentene. Tilrettelegging kan for eksempel være tettere oppfølging og veiledning fra sykehusets side, slik at de særskilte forholdene vedrørende de aktuelle studentene ivaretas på en betryggende måte. Dette spørsmålet bør etter vårt syn vurderes nærmere i den videre oppfølgingen av saken."

Les også:  Svaret er nei!