fbpx Ungt blikk på likestilling Hopp til hovedinnhold

Ungt blikk på likestilling

Hva er viktigst i likestillingsvalgkampen? – Likelønnspott, sier SUs Mali Steiro Tronsmoen (til venstre). – Kampen mot kjønnslemlestelse, sier FpUs Hanne Blåfjelldal, som er mot likelønnspott.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) lanserte den såkalte likestillingsvalgkampen 12. mars.

Ombudet vil med denne kampanjen røyke ut partienes standpunkt om likestilling og diskriminering før valget til høsten. På den nye nettsiden www.bevisstvalg.no vil ombudet blant annet vurdere de enkelte partienes program og se spesielt etter konkrete tiltak.

Seks likestillingspunkter

Ombudet har selv pekt ut disse seks punktene som de viktigste temaene:

  • Tilgjengelighet
  • Likelønn
  • Likere deling av foreldrepermisjonen
  • Likeverdig rett til offentlige tjenester
  • Et arbeidsliv med plass til alle
  • Tiltak mot vold og tvang

To ungdomspartier velger likelønn  

Sju ungdomspolitikere ble på lanseringsdagen bedt om å prioritere ett av områdene. To valgte likelønn: Arbeidernes Ungdomsfylknings (AUF) leder Martin Henriksen og Sosialistisk Ungdoms (SU) leder Mali Steiro Tronsmoen.

Henriksen mener tredelt foreldrepermisjon er det viktigste tiltaket. Han er skeptisk til likelønnspott, men ikke mot.
Tronsmoen setter likelønn høyest fordi hun tror det er nå det er mulig å gjøre noe med det. Og aller viktigst er likelønnspotten, mener hun.

Hun trekker også fram retten til full stilling. Tronsmoen berømmer Sykepleierforbundets likelønnskampanje med bartesykepleierne.

- Fantastisk bra. Den har dradd diskusjonene inn til kjøkkenbordene hjemme og lunsjbordene på jobben, sier hun.


- Høyere straff for vold  

Fremskrittspartiets Ungdoms (FpU) nestleder Hanne Blåfjelldal velger tiltak mot vold og tvang. Hun er særlig opptatt av vold mot innvandrerkvinner. Høyere straffer for voldsutøverne er viktig, synes hun, men trekker fram obligatoriske underlivsundersøkelser av unge jenter som det aller viktigste tiltaket.

Blåfjelldal og FpU er mot likelønnspott.

- Jeg er motstander av offentlige virkemidler. Slipper man til private aktører i helsesektoren, vil kvinnelønnen øke, mener hun.

- Ja, lønnen er høyere i privat sektor, men lønnsforskjellene mellom kjønnene er høyere der, parerer SUs Tronsmoen.

- Det dreier seg mye om selvrespekt og å sette grenser, poengterer Blåfjelldal.

Men de to, både den røde og den blå ungdomspolitikeren, er enige om at det er et stort problem at vold ikke blir anmeldt.
Også Kristelig Folkepartis Ungdoms (KrFU) leder Kjell Ingolf Ropstad prioriterte tiltak mot vold og tvang.

- Volden må synliggjøres, mener han og ønsker seg lokale handlingsplaner.
 

- Økonomisk selvstendighet er avgjørende  

Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås mener at alle seks punktene er like viktige, men trekker likevel fram likelønn og likere fordeling av foreldrepermisjon.

- De andre punktene er så omfattende, sier hun.

- Og hva er det viktigste middelet for å oppnå likelønn?

- Foreldrepermisjonen. Det er så konkret. 

I 2007 tok menn 11 prosent av foreldrepermisjonen. Det var 1 prosent økning på de tre siste årene, ifølge LDO.
Men Gangås presiserer at alle punktene henger sammen.

- Økonomisk selvstendighet og fravær av vold og tvang er jo helt nødvendig for likestilling, sier hun.

 

marit.fonn@sykepleien.no

Det dreier seg mye om selvrespekt.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse