fbpx Tenk før du knuser! Hopp til hovedinnhold

Tenk før du knuser!

Sykepleiere i sykehjem knuser ofte og mye. Men når sykepleiere knuser tabletter som ikke skal knuses, kan det være farlig.

Knusing av tabletter er vanlig i nordtrønderske sykehjem.
Ved 9 av 10 sykehjem knuses det også depottabletter og enterotabletter. Det er ikke bra. Knusing av slike tabletter påvirker nemlig legemiddelets tilsiktede effekt.

- I verste fall kan det være farlig for pasienten, sier høyskolelektor ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), Wenche Wannebo.
Hun har gjort en studie som blant annet viser at 15 prosent av tablettene sykepleierne knuser, ikke skal knuses.

Internasjonale studier viser uheldige og alvorlige effekter av legemidler er en hyppig årsak til innleggelse i sykehus og død blant eldre.
Resultatene presenterer Wannebo i Sykepleien Forskning 1/09. ( Les forskningsartikkelen.)

Får ikke svelget

Årsaken til at sykepleiere knuser tabletter, er ofte en løsning på et praktisk problem: Hvordan få pasienten til å ta medisinen.

I 7 av 10 tilfeller ble svelgproblemer hos pasientene oppgitt å være årsak. Videre kom det frem i undersøkelsen at 304 av 375 knuste tabletter, ble blandet i mat eller drikke.

- Mange tabletter er det helt greit å knuse. Problemet oppstår når sykepleiere knuser tabletter som ikke skal knuses. Enten fordi tablettene da mister effekt, eller får økt effekt. I praksis kan man si at sykepleierne endrer et legemiddels formulering. Faren er at medikamentet kan gi økt toksisitet, redusere effekten av legemidlet, gjøre legemidlet ustabilt, endre smaken i negativ retning eller føre til potensiell risiko for den som håndterer legemidlet, sier Wannebo.

Surt miljø i magesekken

Depottabletter gis som regel for at virkestoffet skal frigis over lengre tid.

- Mens enterotabletter gis fordi man vil hindre at virkestoffet kommer i kontakt med det sure miljøet i magesekken, sier hun.

Men det finnes også andre farer ved å knuse tabletter som ikke skal knuses:

- En laboratoriestudie ved Høgskolen i Nord-Trøndelag viste en forskjell på mellom 65 prosent og 75 prosent på frigjort virkestoff etter fem minutter mellom hele tabletter og knuste tabletter. Selv etter tre timer var det frigjort mellom 50 og 70 prosent mer virkestoff fra de knuste tablettene enn fra de hele tablettene, forteller Wannebo.

Vanlig verden over

Det finnes ikke så mye norsk forskning på temaet, men Wannebo har gått igjennom internasjonale studier. I tillegg har hun ved hjelp av reseptarfarmasøyt Janita Reirå analysert data fra 19 sykehjem i Nord-Trøndelag.

- Jeg har ingen grunn til å tro at Nord-Trøndelag skiller seg ut fra resten av landet. Den internasjonale forskningen jeg har gjort er i tråd med funnene i Nord-Trøndelag. Fakta er at det knuses mye tabletter på sykehjem verden over, sier hun.

Skal studere videre

Wannebo mener knusing av tabletter bør vurderes kritisk. HiNTs avdeling for helsefag har derfor tenkt å forske mer på emnet.

- Vi planlegger å se nærmere på sykehjemmenes rutiner for legemiddelhåndtering og dokumentasjon. Det er interessant å se på hvilke vurderinger som blir gjort i forbindelse med knusing og legedekning. Det skal også bli interessant å finne ut hvilken betydning farmasøytisk tilsyn ved sykehjemmene har å si. Jeg er også spent på hvor ofte sykepleiere knuser tabletter som ikke skal knuses uten å ha snakket med lege eller farmasøyt.   

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse