fbpx Dette er vi IKKE garantert i Norge Hopp til hovedinnhold
Tema: Pandemi

Dette er vi IKKE garantert i Norge

ECDC mener at hvis pandemien kommer, kan det norske folk ikke være sikre på at:

Primærhelsetjenesten vil være i stand til å levere behandling som antiviralia (for forebygging og behandling av influensaen) og antibiotika (for komplikasjoner som lungebetennelse og lignende) til de fleste av dem som trenger dette så fort som nødvendig.

  • Sykehus vil være klare og i stand til å gi akutt hjelp til alvorlig syke influensapasienter, og fortsette å gi behandling for andre tilstander, til tross for 20 prosent av de ansatte vil være syke eller måtte ta seg av syk familie.
  • Planer finnes for å sikre oss essensielle tjenester som elektrisitet-, mat- og drivstofforsyninger vil fortsette å fungere på lokalt nivå.
  • Pandemivaksinene vil starte å komme innen seks måneder fra pandemien startet, og vil være tilgjengelig for alle som kan ha god effekt i påfølgende år når de årlige influensaepidemiene vil være mer virulente.

Dette må Norge gjøre

 ECDC anbefaler at Norge gjør fem ting før landet er tilstrekkelig forberedt:

  • Lage integrerte planer som går over flere sektorer (planen for helsesektoren er velutviklet, det gjenstår å omgjøre den til å bli multisektoriell).
  • Lage planer som er mulig å gjennomføre på lokalnivå (spesielt anbefales det at norske myndigheter vurderer hvordan de kan overkomme problemene forbundet med å sikre kvalitet, kapasitet og lik respons når Norge har så mange små kommuner).
  • Sikre samarbeid mellom kommuner og lokalsykehusene (ordførerens rolle som koordinator anbefales styrket. Kommunale «helsenettverk» mellom lignende kommuner for å dele erfaringer og styrke planleggingen bør oppmuntres). 58 Sykepleien 1/09 Tema Pandemi
  • Service-planlegging (både offentlig og privat sektor må planlegge hvordan servicetilbudet kan fortsette. For eksempel transport, utstyr, private tjenester, politi og så videre).
  • Forbedre forebygging mot sesonginfluensaen (jo mer effektiv Norge er i å forhindre sesonginfluensa, jo bedre er landet forberedt til en pandemi).

Kilde: ECDCs rapport om norsk beredskap frajanuar 2008


Sykehus vil være klare og i stand til å gi akutt hjelp til alvorlig syke influensapasienter

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse