fbpx Helse Finnmark må kutte Hopp til hovedinnhold

Helse Finnmark må kutte

For mye bruk av overtid og vikarer, fastslår ny rapport.Helse Finnmark er heldig som har arbeidstakere som står på etter mange omstillingsrunder, mener NSF-foretakstillitsvalgt, Marte Vibstad Båtstrand

Helse Finnmark bør kutte 15 årsverk i stabs og støttefunksjoner, samt gjøre kraftige kutt i bruken av overtid og vikarer på akuttavdelingene i Hammerfest og Kirkenes. Det konkluderer konsulentselskapet Prosess Partner med i sin rapport om hvordan driften i helseforetaket kan bedres. Dette ifølge NRK. 

På bakgrunn av rapporten har styret i Helse Finnmark denne uken vedtatt flere sparetiltak, som det ifølge styreleder Ketil Holmgren vil være mulige å gjennomføre med litt disiplin. 

Strammere styring
- Vi må løse det gjennom strammere styring på avdelingsnivå. Rapporten og tiltakene vil bli gjennomgått med hver enkelt avdeling og de tillitsvalgte på de enkelte avdelingene. Da skal man bli enige om hvordan man gjennomfører de ulike tiltakene, sier han til NRK. 

Holmgren legger til at mange av de ansatte i Helse Finnmark allerede opplever at arbeidspresset er tøft, men han tror likevel at personellet vil takle nok en runde med sparing. 

Foretakstillitsvalgt i sykepleierforbundet (NSF), Marte Vibstad Båtstrand, understreker overfor Sykepleien at Helse Finnmark er heldig som har arbeidstakere som virkelig står på selv etter å ha gått i en omstillingsprosess ganske lenge. 

- Det er klart det er tøft, og jeg synes fremdeles det er et gap mellom oppgaver som kreves eksempelvis av avdelingssykepleiere og ressursene til å gjøre dem, sier hun. 

Sammensatte forhold
Båtstrand legger til at det er et gjennomgående problem i hele Helse Nord at det ikke er samsvar mellom tildelte midler og oppgaver som skal løses. 

- NSF er helt enige i at overtidsproblematikken må sees på. Årsaken til at Helse Finnmark bruker så mye penger på overtid og innleie vil nok være litt forskjellig fra avdeling til avdeling, og kan nok også være ganske kompleks, sier hun, og fortsetter: 

- Jeg tror noe av årsakene kan være høyt sykefravær (9,5 prosent i 2008), lav grunnbemanning som gir sårbarhet ved sykdom, og en del vakante stillinger. 

Et skritt i riktig retning
Båtstrand forteller at de etter en god dialog med direktør Eva Håheim Pedersen nå vil nedsette et prosjekt der de vil se på hva man kan gjøre for å rekruttere sykepleiere og spesialsykepleiere, og kanskje spesielt hva de kan gjøre for å stabilisere sykepleierne de har i foretaket i dag. 

- Dette vil nok ikke alene løse utfordringen med mye overtid, men det kan være et skritt i riktig retning, sier hun. 

- Vi ønsker at befolkningen i Finnmark skal få et godt helsetilbud, og at Helse Finnmark skal være en god og attraktiv arbeidsplass.