fbpx Vikarbyråer skal registreres Hopp til hovedinnhold

Vikarbyråer skal registreres

Sykepleiere som trenger vikarer må være obs på at fra 1. mars er det forbudt å leie inn vikarer fra byråer som ikke er registrert hos Arbeidstilsynet.

"Kari og Ingrid er syke og møter ikke på vakt. Avdelingssykepleier Turid, ringer desperat rundt for å få tak i vikarer. Hun har gamle  lister liggende over byråer avdelingen pleier å ringe til."

Dette er en vanlig situasjon ved sykehus eller andre helseinstitusjoner. Men pass på: Fra 1. mars er det ulovlig å leie inn vikarer fra byråer som ikke står i Arbeidstilsynets register.(Se faktaboks)

Fakta om ny forskrift

Forskrift om ny obligatorisk melde- og registreringsordning for vikarbyråer trådte i kraft 1. januar 2009. Alle som driver utleie må sende melding til Arbeidstilsynet og bli registrert i et nytt offentlig register.
Registeret vil være tilgjengelig for alle på www.arbeidstilsynet.no fra 1. mars 2009.

Fra denne dato blir det forbudt for helseforetak og instiutusjoner å bruke vikarbyråer som ikke er registrert i Arbeidstilsynets register.

Sjekk listen
Det er helseinstitusjonens ansvar å sjekke at byråer de leier inn fra står på Arbeidstilsynets liste. Fra 1. mars kan alle gå inn og sjekke hvem som er lovlig registrert. Dersom du etter denne dato leier inn vikarer fra et byrå som ikke er godkjent av Arbeidstilsynet, bryter du loven.

– Hvilke konsekvenser får det?

– Å leie vikarer fra byråer som ikke er lovlig registrert er brudd på forskriftens paragraf 10. Det er Arbeidstilsynet som skal føre tilsyn med at forskriften overholde. Helseinstitusjoner kan få pålegg om å skifte vikarbyrå, sier seniorrådgiver i avdeling for arbeidsmiljø – og sikkerhet i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Hanne Meldal.

Målet med den nye forskriften er å få oversikt over vikarbyråene som driver utleie og å forhindre sosial dumping.

Sykehusenes vikarbyråer
– Hva med sykehusenes egen vikartjenester, må de også registreres?

– Alle virksomheter som har til formål å drive utleie av arbeidstakere vil være omfattet av registreringsplikten i forskriften. I de aller fleste tilfeller vil det ikke være noe tvil om forskriften gjelder, men det kan tenkes at det i noen tilfeller er vanskelig å trekke klare grenser. Hver institusjon må lese forskriften og vurdere om vikartjenesten de driver omfattes av forskriften, sier hun.

Selv om forskriften trådte i kraft 1. januar, vil ingen få reaksjoner før 1. Mars.

– Det gir byråene rimelig tid til å registrere seg. Dersom sykehus eller andre helseinstitusjoner oppdager at den aktøren de pleier å leie inn fra ikke er å finne i registeret etter 1. mars, bør de ringe dem. Å legge press på vikarbyråene for å få dem til å registrere seg er viktig, sier Meldal.