fbpx Ja til sykehuspuss Hopp til hovedinnhold

Ja til sykehuspuss

– Ja, vi skal pusse opp sykehusene også, lovet statsminister Jens Stoltenberg på Unio-konferansen før jul. Snart kommer krisepakken.

26. januar skal regjeringen legge fram sin krisepakke for å få sving på den norske økonomien. Jens Stoltenberg og co. har fått mange forslag om både antall milliarder og hva milliardene kan brukes til.

2 milliarder kroner til oppussing av sykehus, og 2 milliarder til oppussing av sykehjem, ønsker Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Også Unio foreslår å pusse opp sykehusene. 

Jens sier ok
– Vi vil ruste opp offentlig sektor og sikre arbeidsplasser, sier statsministeren til forsamlingen på 

Unio-konferansen 8. desember.
Han nevner vedlikehold av både veier, skoler og eldreinstitusjoner som naturlige tiltak.

På spørsmål fra Sykepleien om også sykehusene skal pusses opp, svarer han:
– Ja da. Og sykehjemmene. Det kommer til å bli bevilget penger, sier han blidt.

Hvor mye, vil han ikke si noe om nå.
– Blir det flere folk i helsesektoren?
– Vi skal snakke om det også.

En varslet krise
Stoltenberg kaller finanskrisen for «historien om en lenge varslet krise som kom overraskende». Årsak: Større forbruk enn inntekter. 

– Tempoet og kraften var overraskende. Krisen er en bekreftelse på at markedet ikke kan overlates til seg selv. Rammer og reguleringer må til, sier statsministeren, som også er sosialøkonom.
Han synes det er greit å bruke mer penger i dårlige tider – etter å ha holdt igjen med økonomien på topp. Nå er regjeringen opptatt av tiltak som kan virke raskt. Derfor foretrekker han vedlikehold. Nybygg vil ta lengre tid å få i gang. 

– Kjør på nå!
Arvid Libak (bildet), leder i NSFs samfunnspolitiske avdeling, mener at regjeringen bør kaste seg over
helsesektoren: 

– Mange sykehus og sykehjem har et enormt vedlikeholdsetterslep.

Til nå har det vært vanskelig å få fatt i håndverkere. Nå er de på plass. Da må regjeringen
benytte sjansen til å kjøre på med oppussing av både sykehus og sykehjem, sier Libak.

Klar i Helse Nord
Helse Nord er klar for å ta imot håndverkere og har levert en lang liste med forslag til regjeringen.
– Til mange hundre millioner, opplyser informasjonssjef Kristian Iversen Fanghol.
– Vi foreslår både vedlikehold og nybygg, blant annet til russektoren. Dette er noe som må gjøres uansett, men poenget er at det nå kan gå raskere.

Unio vil ha flere ansatte
Unio foreslår å bruke rundt 28 milliarder kroner for å stimulere norsk økonomi og har en rekke forslag. Blant annet vil Unio:
• Tilføre offentlig sektor 16 milliarder kroner til å utvikle mer kompetanse og forskning.
• Vedlikeholde og fornye offentlige bygg, inkludert sykehus, for 8 milliarder.
• Satse på IKT- og miljøtiltak. Skattelette til miljøvennlig næringsliv.
• Ansette flere i offentlig sektor som har mange uløste oppgaver.
«Regjeringen må bruke omstillingene landet nå er inne i til å gi
befolkningen flere og bedre tjenester, også innrettet mot forebygging», skriver Unio.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse