fbpx Frykter gigant-fødeavdeling Hopp til hovedinnhold

Frykter gigant-fødeavdeling

En sammenslåing av fødetilbudet i Oslo vil ramme kvinnene som føder. Det kan også bli for få sengeplasser for fødende i Oslo. 

Det mener Den norske Jordmorforening. 

- Det viktigste for fødende kvinner er trygghet, og muligheten for et tilbud som passer for deres livssituasjon. Oslo er i en særstilling - med mange innflyttere og innvandrere. Det sosiale nettverket er ikke nødvendigvis like godt til stede i storbyen, sier Marit Heiberg, leder i Den norske Jordmorforening. 

Ikke gjennomtenkt
Jordmorforeningen frykter mangel på fødeplasser og dårligere oppfølging for de nybakte mødrene, med raskere utskrivinger og dårlig samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjensten som skal følge opp videre. 

- Vi har sett nærmere på utviklingen i Stockholm og Gøteborg, som har et mer sentralisert fødselsomsorg enn Norge. Et forsøk på å sentralisere enda mer fikk negative konsekvenser både utfra et menneskelig og et medisinsk perspektiv. Slik vil vi ikke ha det i Norge, sier Marit Heiberg.

En studie konkluderte med at overflytting under en fødsel fører til økt bruk av epiduralbedøvelse, episiotomi og morfin/pethidin. Etter dette ble en ny fødeavdeling opprettet i Stockholm, og en av de stengte avdelingene ble gjenåpnet.

Trenger flere plasser
I Norge øker fødselsraten. I 2005 ble det født 56 756 barn. 26,3 prosent av dem var i Oslo og Akershus. Dette tilsvarte en økning på 40 prosent på drøyt 20 år. 

Fødselstallene fortsetter å stige, og alt tyder på at denne tendensen vil vedvare. 

- Dette skyldes i hovedsak innflytting av unge mennesker fra mindre sentrale steder i landet. Vi ser at høyt utdannede kvinner nå velger å få flere barn enn tidligere. I tillegg har innvandrerkvinnene en høyere fødselsrate. 

Vinning opp i spinning?
Oslo universitetssykehus består nå av tidligere Aker universitetssykehus, Ullevål universitetssykehus og Rikhospitalet HF. Innholdet i det nye sykehustilbudet er langt fra klart, men Helse Sør Øst har tidligere signalisert muligheten for å kunne samle fødselstilbudet som til nå er ved Ullevål og Rikshospitalet, til en langt større enhet. 

- Her skjuler man seg litt bak kvalitetsbegrepet, men økonomisk innsparing er nok en større målsetning. Jeg tror nok også at spesialisthelsetjenesten kan klare å spare penger på denne måten, men så flytter man samtidig mange utfordringer til kommunehelsetjenesten. Jeg er veldig skeptisk til en slik løsning. En stor enhet er mye mer sårbar enn flere mindre og spredte, sier Marit Heiberg.

Må differensieres
For en del år siden ble barselavdelingen på Ullevål rammet av en bakterieinfeksjon, noe som lenge fikk ringvirkninger for fødende kvinner i Oslo. Den gang ble mange henvist videre til Aker universitetssykehus. 

- Slike scenarier kan skje igjen. Man må ta høyde for at uforutsette ting kan skje. Et differensiert fødselstilbud, med mulighet for rask utskriving, men også full returrett ved behov, er det beste alternativet, sier Marit Heiberg.

Hva mener du? Si din mening i kommentarfeltet til høyre

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse