fbpx Smartprisen 2008: Husk å stemme før nyttår Hopp til hovedinnhold

Smartprisen 2008: Husk å stemme før nyttår

Det er tid for å kåre årets smartinger blant sykepleierne igjen.
Du kan stemme frem den ideen du synes er best her. Beste ide belønnes med 100.000 kroner.

I år fikk Sykepleiens redaksjon inn 23 ideer som er med å konkurrere om fire gjeve priser. Helt frem til nyttår kan du stemme 
på sykepleien. no eller sende inn stemmekortet som følger med siste utgave av Sykepleien (18/08).

Her kan du lese mer om årets kandidaterog avgi stemme

Tredje året


Det er tredje året konkurransen arrangeres. Og ingen ting tyder på at det er idétørke ute på arbeidsplassene.
I 2006 kunne leserne stemme blant 18 kandidater. Det var én pris, stemt frem av leserne. Det ga 100 000 kroner i premie. Vinneren var det såkalte melkerøret fra nyfødtposten på Haukeland sykehus i Bergen.

I fjor var det bare 14 kandidater. Da var hovedprisen, lesernes favoritt, på 100 000 kroner, som i 2006.
I tillegg fikk en fagjury tildele én pris på 50 000 kroner og én pris for beste urealiserte idé, også på 50 000 kroner.

Hovedprisen gikk til prosedyrekortene på Barneenheten ved Rikshospitalet. Fagjuryens pris gikk til Bekkestua helsestasjonsprogram for samtalegrupper for skilsmissebarn.

Beste urealiserte idé ble «Kar i posen», en bleiepose for menn funnet opp av pensjonist Kari Jaastad Grov på Stord.

Rekordmange ideer


Ville det komme ideer nok i år eller var alle de lure oppfinnelsene allerede kommet på bordet? Neida, forslagene kom.

I år kan Sykepleien presentere hele 23 kandidater. Det er kommet inn forslag fra hele landet, fra by og bygd. Nord- Norge er landsdelen som har levert flest kandidater, fra Stokmarknes, Fauske, Bodø og Tromsø. Selv om fjorårets vinner var fra Rikshospitalet, er det ingen kandidater fra de store sykehusene i hovedstadsområdet. Men småsteder som Sandnes og Fauske stiller med to kandidater, fra sistnevnte sted er begge fra psykiatrien.

To av forslagsstillerne har to oppfinnelser med i konkurransen. Ny kommunepris Årets konkurranse har utvidet siden i fjor: En pris for beste idé fra kommunesektoren.

Sykepleien har inngått et samarbeid med kommunesektorens arbeidsgiverorgansisasjon KS, som bevilger 50 000 kroner til denne prisen.

Gudrun Grindaker fra KS er nytt medlem i juryen, som i år er utvidet fra fire til seks medlemmer. Hun synes det er veldig bra at såpass mange av forslagene kommer fra kommunene.

– Vi tror at denne type konkurranse, med den oppmerksomheten som følger, kan stimulere til enda mer kreativitet og nytenkning, sier hun.

Å stimulere den enkelte til å bruke sin kreativitet er god arbeidsgiverpolitikk. Smarte løsninger er et gode for brukerne av kommunenes helseog omsorgstjenester. Dessuten må nytenkning og innovasjon til for å klare utfordringene kommunene står overfor i årene fremover. Dette er bakgrunnen for at KS fra i år har blitt med på Smartprisen.

Utløst noe positivt
Seniorrådgiver Siri Bjørnstad i Innovasjon Norge mener det er veldig mange spennende kandidater i årets konkurranse.

– Det viser at Smartprisen utløser noe positivt, fremtidens løsninger som ellers ikke ville kommet fram. Forslagene er veldig forskjellige. Noen har bakgrunn i tunge forskningsprosjekter, andre er enkle tips som kan bedre hverdagen.

– Ser dere ideer som særlig egner seg for videreutvikling?

– Det er først og fremst de forslagene som ikke har kommet så langt i utviklingen. Om ideen en gang blir realisert, kommer an på om forslagsstilleren har vilje til å satse videre. Det å være gründer krever utrolig mye, og det er ikke alle som ønsker eller skal gjøre det, sier Bjørnstad.

Innovasjon Norge eies av Nærings- og handelsdepartementet og jobber for å styrke norsk næringsliv. Selskapet kan gi pengestøtte eller hjelpe med kompetanse når ideer skal videreutvikles til noe oppfinneren kanskje kan tjene penger på.

Dette er fagjuryen:

Katrine Bjåmer, fagutviklingssykepleier, Sandvika hjemmebaserte tjenester, Bærum

Egil Høyem, seniorrådgiver i Innovasjon Norge

Terje Andersen, anestesisykepleier på Rikshospitalet

Knut Dybvik, intensivsykepleier Nordlandssykehuset i Bodø

Mette Dønåsen, fagsjef i Norsk Sykepleierforbund

Gudrun Grindaker, direktør i KS ArbeidsgiverutviklingDet å være gründer krever utrolig mye.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse