fbpx Tar opp etikk rundt rekruttering Hopp til hovedinnhold

Tar opp etikk rundt rekruttering

Både EU og WHO vil i løpet av kort tid komme med anbefalninger om etisk rekruttering av helsepersonell fra ikke-vestlige land.

Europas befolkning blir eldre og trenger flere hender til å pleie seg, også fra land utenfor EU.

I desember vil EU-kommisjonen presentere en såkalt grønnbok om helsepersonellsituasjonen i Europa. Utgangspunktet er de økte utfordringene med en aldrende befolkning som krever flere helsearbeidere. Dette er noe alle landene i Europa sliter med. EU-kommisjonen ønsker å fremme et samarbeid mellom medlemslandene for å løse disse problemene.

 Dette aktualiserer spørsmålet om rekruttering fra land utenfor EU. Grønnboken vil ta opp de etiske sidene ved å rekruttere fra land som selv ikke har et godt nok fungerende helsevesen. Dette spørsmålet har ulike internasjonale organisasjoner jobbet med i årevis.

 Ikke bindende
Verdens helseorganisasjon (WHO) jobber nå med en anbefaling som skal legges frem for verdens helseforsamling i mai 2009.

– Men dette blir jo ikke juridisk bindene, påpeker Per Gotland Kristensen, internasjonal sekretær i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

– Det er ikke nok å vente på hva WHO og andre overnasjonale organisasjoner sier. Det er opp til hvert enkelt land å ta fatt i spørsmålet.

Han nevner England som eksempel. Engelsktalende land er mest attraktive for emigranter fra land utenfor Europa på grunn av språket. Det har kommet opp flere groteske eksempler på hvordan folk har blitt rekruttert og senere behandlet i arbeidsforhold. Mange utenlandske sykepleiere har jobbet som assistenter på sykehjem og bodd svært kummerlig. Nå har staten pålagt helsevesenet å bruke rekrutteringsfirmaer som er godkjent av myndighetene. Og rekruttering skal primært foregå fra land der man på regjeringsplan har avtaler om rekruttering.

– Vil EU komme med direktiver eller pålegg, for eksempel å begrense innvandring fra bestemte land?

– Nei, det kan jeg aldri tro. Det ville være mot EUs prinsipp å vedta begrensninger på retten til å emigrere, sier Kristensen.

 Vil hindre emigrasjon
NSF har to hovedfokus i dette spørsmålet: Å hjelpe folk til å velge bort emigrering, det vil si å jobbe for å forbedre arbeidsforholdene i land med fare for tapping av arbeidskraft. Det andre er å følge med på hvordan folk har det etter at de har havnet på en arbeidsplass i Norge.

EUs grønnbok kan sammenliknes med en offentlig utredning. Den skal ut på høring etter at den er presentert.  

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.