fbpx - Rammeplanen må bestå Hopp til hovedinnhold

- Rammeplanen må bestå

- Det er helt uakseptabelt om kravene i rammeplanen ikke skal gjelde for sykepleierstudenter som tar hele, eller deler, av utdanningen i utlandet.  

Det sier Per Haugum, direktør for Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) til Sykepleien . Han er opprørt over innspillet fra Kristin Ørmen Johnsen, rektor på Høgskolen i Buskerud. I Sykepleien tar hun til ordet for mer lokal frihet når hun sender sykepleierstudentene ut i verden. Rammeplanen er en hemsko for internasjonalisering, mener hun. Haugum kan ikke tenke seg sykepleierutdanningen uten rammeplanens minstekrav.

Tre hovedgrunner
-  Det er mange grunner til at de sentrale myndigheter styrer høyskolenes virksomhet på denne måten. Ved å ha en slik rammeplan sørger man for at det er en plikt for høyskolene å tilfredsstille de faglige minstekrav som er lagt i rammeplanen.  Man sikrer også at den norske sykepleierutdanningen blir lik på alle høyskoler i forhold til å oppfylle minimumskravene. Den tredje hovedgrunnen er at Norge må ha en slik minste felles standard på våre utdanninger for å tilfredsstille våre internasjonale forpliktelser, særlig i forhold til EØS, sier Per Haugum til Sykepleien.

Hva mener du? Si din mening i kommentarfeltet til høyre.

Viker ikke  
SAFH forutsetter at alle høyskolene som utsteder vitnemål til sykepleiere, garanterer at utdanningens innhold, omfang og nivå tilfredsstiller kravene i rammeplanen. 

- Dersom det ikke er tilfelle vil vedkommende person ikke kunne få norsk autorisasjon som sykepleier etter helsepersonellovens § 48, fordi vedkommende ikke tilfredsstiller de krav som er satt til utdanningen, fastslår Haugum.

Ingen planer om å snu
Kunnskapsdepartementet jobber nå med en stortingsmelding om internasjonalisering av norske utdanninger. Ifølge seniorrådgiver Ivar Walle er det ikke aktuelt å endre kravene til sykepleierutdanningen.

- Vi har ingen planer om å berøre den reviderte rammeplanen, sier Walle til Sykepleien.  


-

 

 

Vi har ingen planer om å berøre den reviderte rammeplanen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse