fbpx Medikamentmisbruk: en yrkesrisiko for sykepleiere Hopp til hovedinnhold

Medikamentmisbruk: en yrkesrisiko for sykepleiere

Amerikanske studier viser at rusmiddelavhengighet er 30 til 100 ganger høyere blant sykepleiere enn i befolkningen generelt. Leder av NSF Student, Tone Moan, vil rusteste sykepleierstudenter.

The American Nurses assiocation mener at 6-8 prosent av sykepleierne kan ha et rusproblem.

Annen amerikansk forskning sier at rusmiddelavhengighet blant sykepleiere er 30 til 100 ganger hyppigere enn i befolkningen generelt, det kommer frem i Aud Nordals spesialoppgave ved senter for helseadministrasjon, Universitetet i Oslo: Falne engler - fanges de opp? Misbruk av rusmidler blant sykepleiere og arbeidsgivers håndtering.

Gammelt problem

Rusmisbruk blant sykepleiere har vært et problem siden 1858 da Florence Nightingale ga sykepleiere som ruset seg sparken under Krimkrigen. Likevel finnes det lite fakta om dagens omfang. Selv om enkelte amerikanske studier sier at medikamentmisbruk kan regnes som en yrkesrisiko for helsearbeidere.

Rustesting av studenter

Leder av NSF Student, Tone Moan, ønsker at sykepleierstudenter skal rustestes.

- Vi mener det er nødvendig for å ivareta pasientsikkerheten.  Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, sier at studenter som er en fare for pasienters liv, ikke er egnet til å utføre yrket. Det finnes også et eget punkt om studenter som misbruker rusmidler. Problemet er at det per i dag ikke er mulig å gjennomføre rustesting av sykepleierstudenter, sier hun.

Vedtatt politikk

- Tror du sykepleierstudenter vil finne seg i å bli rustestet?

- Ja, det tror jeg. Dette er en politikk vi har full støtte for og som er vedtatt på vårt årsmøte, sier Moan.

Hun legger til at det for NSF Student avgjørende at sykepleierstudenter har et tydelig og avklart forhold til både tyveri av medikamenter på arbeidsplassen, og misbruk av ulovlige rusmidler.

Studenter og rus

En prevalensundersøkelse gjort ved Universitet i Bergen og høgskolen i Nord-Trøndelag, viser at 5,2 prosent av sykepleiere, vernepleiere og lærerstudenter sa de hadde brukt narkotiske stoffer.

Kilde: Aud Nordals spesialoppgave ved senter for helseadministrasjon, Universitetet i Oslo: Falne engler - fanges de opp? Misbruk av rusmidler blant sykepleiere og arbeidsgivers håndtering.

Du kan også lese mer om temaet i SykepleienJobb nummer 14.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse