fbpx - Mange sykepleiere kan få redusert arbeidstid Hopp til hovedinnhold

- Mange sykepleiere kan få redusert arbeidstid

Det første forslaget til hvordan man kan løse floken med skift/turnus og deltid er levert til arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

Skift og turnus

Klokken 14 i dag fikk statsråden overlevert ekspertutvalgets konklusjon på arbeidstidsordninger knyttet til skift/turnus og deltid. Et stort skritt i riktig retning, ifølge statsråden.

- Alle de andre utvalgene har gitt opp. Dette er første gang vi får konkrete forslag til løsninger, sier Dag Terje Andersen til Sykepleien. - Rapporten er et interessant innspill.

Utvalget har hatt fokus på likestilling av arbeidere som jobber skift og turnus. Oppdraget var å kartlegge sammenhengen mellom deltid, uønsket deltid, organiseringen av arbeidstiden og likestilling av arbeidstiden for skift og turnus. Svaret er godt nytt for mange sykepleiere:

- Gi arbeidstakere som arbeider tredelt skift/turnus en gradvis reduksjon i arbeidstiden, sier ekspertgruppen.

Timene teller ulikt
Utvalget foreslår gradvis kompensasjon for ubekvem arbeidstid. I dette ligger at tredelt skift/turnusarbeid gir en reduksjon i arbeidstiden i form av en fast sats pr. nattetime og søndagstime med et startpunkt på 40 timer pr. uke. Hver nattetime regnes som 1 time og 15 minutter og hver søndagstime regnes som 1 time og 10 minutter. Arbeidstakere som i dag har rett til 38 timer i uken, men som vil få en lengre arbeidstid ved utvalgets forslag, blir værende på 38 timer i uken.

Rettferdig
- Vi mener at vår løsning er rettferdig fordi arbeidstiden for den enkelte arbeidstaker blir kortere dess mer natt og søndag personen arbeider. Systemet har også den fordel at arbeidstakerne ikke risikerer å falle på ”feil side” av en litt vilkårlig satt grense som bestemmer om man får kortere ukentlig arbeidstid eller ei, sier utvalgets leder Steinar Holden.

Jobbet i turnus
Ekspertgruppen er bredt sammensatt, sju personer med ulik bakgrunn og utdanning sitter i den. Turid Solbu er sykepleier og gruppemedlem.  Hun har lang erfaring med turnusbelastning.

- Jeg har jobbet mye i turnus fra jeg ble utdannet sykepleier i 1978 - og har også jobbet med å sette opp turnuser. Derfor vet jeg mye om hvilke belastninger det medfører, sier hun til Sykepleien. 

- Kjønnsdiskriminerende
Det har vært stor misnøye med dagens regulering og flere arbeidstakerorganisasjoner har over lengre tid arbeidet for en likestilling av tredelt turnus med helkontinuerlig skiftarbeid, dvs. med en ukentlig arbeidstid på 36 timer. Dagens regulering blir ansett som utrettferdig, og Likestillingsombudet konkluderte i 1996 med at ordningen var kjønnsdiskriminerende.  

Høring
Ekspertgruppens forslag skal ut på høring. Turid Solbu mener forslaget vil gjøre en forskjell, og håper at polikerne er enige med utvalget. 

- Dette vil berøre mange sykepleiere i helseforetakene ved at de får kortere arbeidstid.

Hva mener du?  Skriv din kommentar i feltet til høyre.


.

Vår løsning er rettferdig fordi arbeidstiden for den enkelte arbeidstaker blir kortere dess mer natt og søndag personen arbeider.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse