fbpx - Flere sykepleiere! Hopp til hovedinnhold

- Flere sykepleiere!

Den varslede samhandlingsreformen vil garantert føre til behov for flere sykepleiere, mener helseministeren.

Disse sitter i utvalget

Helseminister Bjarne Håkon Hanssen har nå nedsatt et utvalg som skal rede grunnen for en ny samhandlingsreform.

- Du sier dårlig samhandling går ut over rusmisbrukere, barn og unge, eldre syke, psykisk syke, kronisk syke, og at dette handler om lovverk, finansiering og organisering. Det ser ut til å bli en omfattende reform? 

- Ja, vi planlegger en stor reform - og kjernen for arbeidet fram til april er følgende: Hvilket økonomisk og juridisk system trenges for at samhandling skal kunne skje på grunn av systemet? Jeg er hellig overbevist om at for mange havner på sykehus og at for mange er for lenge på sykehus. Vi må ha et system der pengene strømmer dit det er behov for dem, sier helseministeren. 

Vil ha forsterkede sykehjem  
- Ser du for deg at en løsning med flere forsterkede sykehjem, som en mellomting mellom sykehjem og sykehus? 

-  Ja, jeg er inspirert av både forsterkede sykehjem og distriktsmedisinske sentre. Alt sånt er skritt i riktig retning, sier Hanssen. 

- En innvending mot etablering av forsterkede sykehjem, er at det kan tappe kommunene for fagkompetanse, og oppstykke behandlingskjeden ytterligere. Hva tenker du om det? 

- Det er ikke erfaringene fra Trondheim, der er erfaringen at flere flytter hjem etter å ha vært på forsterkede sykehjem. Men det må være en kombinasjon, vi trenger flere skreddersydde tilbud, mener han. 

Mer faglighet
-  Vil denne reformen føre til behov for flere sykepleiere? 

-  Ja, det er helt sikkert, slår han fast.
 
- Hvor skal disse sykepleierne komme fra? 

- Jeg tror helsevesenet vil være mer spennende å jobbe i, når man satser på faglighet. Det er ikke sykepleiermangel i Trondheim kommune i dag, og det tror jeg er fordi man der satser på faglighet. 

-  Ser du for deg en finansieringsordning med DRG på kommunenivå? 

-  Jeg har ikke svaret på det ? det er nettopp den type spørsmål utvalget skal se på. Vi skal lage et nytt system. Hvordan, vet vi ikke ennå. 

-  Riktig reform
Omsorgssjef i Ulstein kommune, Marit Botnen er en av tre sykepleiere i ekspertutvalget. Hun mener dette er riktig reform til riktig tid: 

- Hva vil du jobbe for i utvalget? 

- Jeg vil jobbe for skreddersydde tjenester for brukere, at brukeren skal oppleve å få det han trenger om det er ute i kommunene eller på sykehus. Jeg ønsker også mer samarbeid i forhold til kompetanse, ansatte i sykehus og kommuner må gjøre mer sammen - delta på seminarer sammen, planlegge sammen, og ikke slåss, sier Marit Botnen. 

-  Er det riktig å gå for en modell med flere forsterkede sykehjem? 

- Forsterkede sykehjem er ikke min kampsak, sier hun, men ønsker ikke å utdype synspunktene sine mer før utvalget har møttes og startet diskusjonene. 

-  Konkrete forslag  

- Forslagene helseministeren kommer med er utredet før, blant annet av Wisløff-utvalget. Det vi trenger er konkrete tiltak for å løse dagens utfordringer, og et system som tar høyde for at utfordringene er forskjellige rundt om i landet, sier hun. 

- Hva mener du om helseministerens forslag om at pengene følger pasienten? 

-  Å tenke pasientforløp når man tenker penger, er bra. Slik det er nå utnytter både 1. og 2. linjetjenesten systemet i begge ender for å spare penger, sier hun. 

Vil ha fastsykepleiere  
Sykepleierforbundet foreslår også å ansette fastsykepleiere i kommunene. Tanken er at fastsykepleiere skal jobbe tett opp mot fastlegen, og ha et spesielt fokus på å unngå forverring av eksisterende sykdom, og hindre at ny sykdom oppstår. 

Normann mener fastsykepleiere bør kunne screene allmenntilstand og helsetilstanden hos eldre, følge opp og foreta opplæring og undervisning av pasient, pårørende og sykepleiere i kommunen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse