fbpx Ble dykkersyke på jobb - fikk 5,5 mill. i erstatning Hopp til hovedinnhold

Ble dykkersyke på jobb - fikk 5,5 mill. i erstatning

To sykepleiere i Bergen har fått 5,5 millioner kroner i erstatning – fordi de ble syke etter flere års jobbing i trykkammer.

Begge sykepleierne, som nå er i 50-årene, begynte å jobbe på seksjon for hyperbarmedisin ved Haukeland universitetssykehus på midten av 1990-tallet. En del av jobben var å følge pasienter under elektiv behandling i trykkammeret til Norsk Undervannsintervensjon (NUI) på Laksevåg i Bergen. Disse pasientene ble hovedsakelig behandlet for stråleskader og sår. En sykepleierkollega på seksjonen fikk trykkfallssyke på jobb i 2001. Som en følge av det ble alle de 14 kammerledsagerne helseundersøkt. Alle disse var spesialsykepleiere
i anestesi.
På tre – inkludert nevnte sykepleier – ble det påvist patologiske forandringer i sentralnervesystemet. Tilsvarende senskader har også pionerdykkerne i Nordsjøen fått. Slike skader kan blant annet dreie seg om konsentrasjonsvansker, depresjon og utmattelse.

Langdrygt

De to sykepleierne tok kontakt med Norsk Sykepleierforbund (NSF). Den ene av dem har hatt over 500 dykk i kammeret, den andre knapt 100. I 2005 fikk advokat Marit Gjerdalen (bildet) i NSFs forhandlingsavdeling erstatningssaken på bordet. Hennes oppgave var å prøve å få godkjent skadene som yrkessykdom, både av trygdekontoret og av forsikringsselskapet. Det har tatt sin tid. Det har vært vanskelig å finne habile spesialister med nødvendig kompetanse. Til sammen har over ti spesialister uttalt seg om hver av sykepleierne.

Høsten 2006 kom aksepten fra trygdekontoret: Ja, skadene skyldes jobbingen i trykkammeret. Men forsikringsselskapet krevde at nye spesialister skulle uttale seg, til tross for at flere allerede hadde
støttet sykepleierne.

Var godt forsikret

Det tok nok et år for å finne en ny habil spesialist som ikke allerede hadde uttalt seg. Sykepleierne ble undersøkt av denne spesialisten ioktober 2007. Erklæringen hans kom sju måneder senere, i mai i år. Også han støttet sykepleierne i at
de hadde fått en yrkessykdom.

3. juni erkjente forsikringsselskapet sitt erstatningsansvar, og Gjerdalen kunne ringe de to i Bergen med den gledelige meldingen. Sykepleierne har til sammen fått en erstatning på 5,5 millioner kroner. Erstatningen dekker medisinsk invaliditet og tap av framtidig inntekt. Begge er nå delvis uføre, men de er fortsatt i jobb som sykepleiere.
En vanlig yrkesskade med 100 prosent ervervsmessig invaliditet er taksert til 22G (grunnbeløpet i folketrygden), det vil si over halvannen millioner kroner. Men sykepleierne på seksjon for hyperbarmedisin hadde også en tilleggsforsikring som utrykningspersonale. De var derfor forsikret for 72G, som er over 5 millioner kroner.

Mannesykdom

NSF har i lang tid vært kritisk til listen over godkjente yrkessykdommer fordi den favoriserer menn.

– Disse to damene har fått en yrkessykdom som er mer typisk for menn. Noen har banet vei for dem, slik at denne typen sykdom
er med på listen i regelverket, sier Gjerdalen.

Et poeng som er kommet fram i saken er at forskning om risikodykking er gjort på store, mannlige marinedykkere i USA. Men de
som har utført jobben i trykkamrene i helsevesenet er kvinner – med en helt annen størrelse enn marinemennene.

Nye rutiner

I dag er ikke sykepleierne på Haukeland sykehus like utsatt for trykkammerskader som på 1990-tallet. I 2003 fikk sykehuset i Bergen fire enmannskamre. Sykepleierne betjener disse kamrene utenfra og bare pasientene kommer under trykk.
I fjor høst fikk seksjonen et nytt trykkammer med plass til tolv pasienter. Også her kontrolleres behandlingen i hovedsak utenfra.
Bare hvis det skjer noe med intensivpasientene under behandlingen, må en ledsager gå inn i kammeret.

– Vi er blitt forsinket og har ennå ikke brukt kammeret til å behandle intensivpasienter, sier oversykepleier Grete Velure.

– Viktig å bli trodd

Den fem år lange kampen for erstatning har vært en stor påkjenning for de to sykepleierne. Det aller verste har vært følelsen av ikke å bli trodd. Til tross for flere støttende ekspertuttalelser, har de gang på måttet bevise sin påstand.

– Det har vært ubehagelig og sårt. Men nå er vi enormt lettet, sier den ene sykepleieren til Sykepleien.

Hun snakker på vegne av dem begge. De har i denne perioden vært en god støtte for hverandre.

– Det har vært viktig for oss å bli trodd. Nå ser vi oss som ferdige med saken. Den er et avsluttet kapittel.
Sykepleieren roser NSF-advokat Marit Gjerdalen.

– Hun har gjort en god jobb. Fantastisk at hun klarte det.

Den gangen skadene oppsto, var det ikke mye snakk om farene
ved å være ledsager i trykkammeret. At for eksempel stress eller en påbegynnende forkjølelse gjør dykkere – og trykkammerledsagere – mer utsatt for trykkfallssyke, var ikke utbredt kunnskap.

– Nå er vi glade for at Haukeland har et nytt behandlingsopplegg som minimaliserer faren for skade på sykepleierne. Det
er et resultat av det som skjedde med oss. Sykepleierne dykker nå sjelden, sier sykepleieren, som
har fått sin nåværende jobb godt tilrettelagt.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse