fbpx Ikke nok hender Hopp til hovedinnhold

Ikke nok hender

To av tre helse- og omsorgsvirksomheter ønsker å ansette flere i år, men mange sier de har problemer med å skaffe folk.

Dette kom frem i en spørreundersøkelse i sommer i regi av HSH, 48 prosent av de spurte svarte at de ikke får tak i nok folk.

HSH registrerer en økning i antallet som har vansker med å skaffe folk til helse- og omsorgssektoren de seneste tre årene. 

- For å nå målet om tilstrekkelig rekruttering må vi stimulere flere til å ta utdanning som helsefagarbeider, og vi må sørge for gode videreutdanningsmuligheter ved fagskolene, sier adm.direktør Vibeke H Madsen i HSH.

Bør få dekket utdanning
Hun mener det er urimelig at ansatte som ønsker å videreutvikle sin utdanning innenfor eksempelvis rus, eldreomsorg, psykisk helsevern o.a., må betale dyrt for å gå på fagskole. 

- Det står i sterk kontrast til at studenter som velger et teknisk fag slipper å betale fordi staten gir et stort nok tilskudd til å dekke skolens kostnader, sier Madsen. 

Bare halvparten
 Kunnskapsløftet 2015 legger til grunn at det skal utdannes 6 000 studenter ved fagskolene i helse- og sosialfag innen 2010. Ifølge Madsen ligger det nå an til at det ikke blir mer enn halvparten, ca 3000. 

HSH ber regjeringen om at helse- og sosialfagskolene fullfinansieres og sikres som en egen post i statsbudsjettet for 2009.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse