fbpx Gratis for legestudenter, 1000 kr for sykepleierstudenter Hopp til hovedinnhold

Gratis for legestudenter, 1000 kr for sykepleierstudenter

Legestudenter får hepatitt B-vaksinen gratis, mens sykepleierstudenter må betale opptil 1000 kroner for å være beskyttet i praksistiden. Urettferdig, påpeker NSF student.

I åtte år har medisinstudenter, tannlegestudenter, bioingeniørstudenter og enkelte sykepleiere under spesialutdannelse fått hepatitt B-vaksinen dekket gjennom Folketrygden (blåreseptordningen). For ett år siden anbefalte Folkehelseinstituttet at ordningen også skal gjelde for sykepleierstudenter.

– Tidligere ble det vurdert at for sykepleiere generelt var risikoen for smitte såpass beskjeden, at de ikke fikk vaksinen dekket. Men nå har befolkningssammensetningen endret seg slik at også sykepleierstudenter som skal ut i praksis er utsatt for smitterisiko, sier Hanne Nøkleby, direktør ved divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet skrev et brev om dette til Helse- og omsorgsdepartementet den 20. august i fjor, men har ennå ikke fått svar. Imens fortsetter forskjellsbehandlingen av studenter. 
– Det er urettferdig. Nå er det på tide med utålmodighet overfor departementet, slår nyvalgt leder av NSF Student Tone Moan fast.

Venter på svar

Ved Helse- og omsorgsdepartementet får Sykepleien til svar at de ikke kan si noe om når disse anbefalingene er ferdigbehandlet. Grunnen til at det tar så lang tid er at forslaget vurderes sammen med en rekke andre vaksinasjonstiltak.

– At det har tatt så lang tid, kan skyldes at departementet først og fremst har konsentrert seg om forslaget om å ta inn hepatitt B-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet, sier Nøkleby.

Folkehelseinstituttet har anbefalt at tidspunkt for innføring i programmet tilpasses tidspunktet for innhenting av anbud på vaksiner. Forrige anbudsinvitasjon ble sendt ut i begynnelsen av 2008. Slike anbudsrunder skjer hvert annet til hvert fjerde år. Dermed har departementet god tid på seg til neste runde. Det spørs derfor om sykepleierstudentene får noe avklarende svar i løpet av året.

200 per student

Det vil koste i overkant av 200 kroner per student å innføre hepatitt B-vaksinen for sykepleierstudenter. Det vil si i overkant av 60 000 kroner per år, hvis vi regner ut fra antall førsteårsstudenter.

Vaksinen skal tas i tre omganger og full immunitet er derfor ikke utviklet før etter et halvt år etter første vaksinasjon.

– Vi har ikke tatt stilling til når studentene bør få tilbud om vaksinen, men de bør være ferdig vaksinert når de går ut i praksis, sier Nøkleby.

– Dette er en sak vi har fulgt opp lenge, og nå avventer vi departementets svar på brevet fra Folkehelseinstituttet, sier Morten
Kristoffersen, studentrådgiver i NSF.

– Hva har dere gjort konkret?

– Vi har vært i dialog med Folkehelseinstituttet og blitt oppdatert på hvordan deres anbefaling har blitt. Vi har i flere uker forsøkt å få kontakt med de som kan svare på hva departementet gjør med dette uten å lykkes i å få noe svar.


Lovbrudd?

I smittevernlovens paragraf 6-1 heter det at «Den som det etter en faglig vurdering er grunn til å anta er i fare for å bli smittet med en allmennfarlig smittsom sykdom har rett til nødvendig smittevernhjelp i form av vaksinasjon, informasjon og annen nødvendig forebyggende hjelp».

– Kan det at sykepleierstudenter ikke får dette tilbudet være brudd på denne loven, Hanne Nøkleby?

– Det vil ikke jeg si noe om. Det er det opp til departementet å ta stilling til.

– Hva sier du, Morten Kristoffersen?

– Vi har ikke forholdt oss til dette etter smittevernlovens regler. Det er usikkert om dette faller inn under denne paragrafen, slik jeg
ser det. Man kan unngå hepatitt B-smitte om man er forsiktig, og det er jo kun i akuttinnleggelsesituasjoner man regner det som et problem. Kjent hepatitt B-positive kan man lett omgås uten å risikere smitte ved å ta forholdsregler.

Kristoffersen legger til at saken dreier seg nå om departementet vil komme raskt ut med informasjon om at vaksinen for sykepleierstudentene skal dekkes.

– Vi forventer at de skal det. Det er synd at det ennå ikke er iverksatt tiltak for å begynne å følge de nye anbefalingene fra Folkehelseinstituttet, sier han.

Også sykepleierstudenter som skal ut i praksis er utsatt for smitterisiko.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse