fbpx Livet etter Stjernø Hopp til hovedinnhold

Livet etter Stjernø

FØRDE: Ved sykepleierutdanningen i Førde er man enige om at smått er godt. Selv om Steinar Stjernø satte en støkk i vestlendingene, frykter de ikke nedleggelse.  Men dekan Eva Marie Halvorsen fikk seg en overraskelse da NRK banket på døren.

Studiested Førde, 21. januar 2008:
Klokken har akkurat passert 15.00, da det banker på kontordøra til dekan ved sykepleierutdanningen i Førde, Eva Marie Halvorsen. Hun aner på dette tidspunktet ingen ting om hva hun skal komme til å kjempe imot de neste ukene, månedene.

Det er NRK som banker på. Journalisten har med seg et ark, og en mikrofon. 

– Jeg fikk arket stukket opp under nesen. Jeg leste, og der sto det at Stjernø-utvalget hadde foreslått å legge ned utdanningen vår. Herregud, sa jeg.

Og slik ble ”Herregud” dekanens første offisielle kommentar til Stjernø-utvalgets innstilling. 

Forsvarstale

– Jeg ble lamslått. Så fikk jeg en trang til å gråte, jeg ble rett og slett fortvilet, forteller Eva Marie Halvorsen. 

– Forslaget slo ned som en bombe. Jeg var helt uforberedt før NRK troppet opp her og visste mer enn meg. 

Dekanens spontane reaksjon gikk landet rundt i alle kanaler. 

Nå, vel to måneder senere har både hun og resten av Førde fått tid til å summe seg. Det første ledelsen gjorde, var å legge en slagplan for å avkrefte at skolen var nedleggelsestruet. Førde er tross alt bare nevnt som et eksempel, inntil videre. 

– Vi kunne ikke tie i hjel utvalgets innstilling, vi måtte brette opp ermene, sier Halvorsen. 

Nå er de armert til tennene med motargumenter. 1. mai går høringsfristen ut – og da får departementet svar på tiltale. Hvor lang prosessen blir etterpå, vet ingen. Det kan gå år før sykepleierutdanningen i Førde kan falle helt til ro igjen.

To til
I tillegg til Førde ble også ett av de to studiestedene som tilbyr sykepleierutdanning ved Høgskolen i Nord-Trøndelag foreslått nedlagt, samt deltidsutdanningen for sykepleiere i Nesna. 

Alle de tre utdanningene ser det som helt urealistisk å avvikle studietilbudet for sykepleiere og har opplevd massiv støtte i sine nærområder. 

– Uavhengig av hvilke løsninger vi velger til slutt er det tre ting vi skal oppnå: En mangfoldig sektor med plass til både forskning og profesjonsutdanning, å styrke den norske forskningsevnen og sørge for at prinsippet om lik rett til høyere utdanning fremdeles er forankret i det norske samfunnet, sa forskningsminister Tora Aasland i forbindelse med ferdigstillelsen av Stjernø-innstillingen. Kunnskapsdepartementet har siden holdt sitt syn på innstillingen for seg selv, for å avvente høringssvarene.

Masseproduserer sykepleiere
Stjernø-utvalget legger ikke mye imellom når det gjelder skoler som sliter med rekrutteringen i grisgrendte strøk: ”Det bør bli færre av de minste studiestedene der produksjonen er lav, der det er sviktende søkning over tid og der institusjonen og studiestedet ikke bidrar på en avgjørende måte til utvikling av arbeids- og næringslivet i regionen.” 

Dekan Halvorsen i Førde kan ikke helt fatte at utvalget har kommet til at hennes utdanning blir nevnt i samme åndedrag som overforstående resonnement. Ja visst er de små, og ja visst kunne de blitt flere, men det er også et faktum at skolen produserer sykepleiere til sykehuset i Førde an mass.

– Elitistisk
– Vi står for rundt 90 prosent av rekrutteringen til sykehuset. I kommunene i fylket er tallet høyere. Hvor skulle de fått sykepleiere fra uten oss? Vi er den eneste sykepleierutdanningen i Sogn og Fjordane, og om vi skulle bli borte, hadde vi vært det eneste fylket i landet uten sykepleierutdanning, sier hun. 

For de ansatte har det vært tøffe måneder, men Halvorsen får støtte: 

– Jeg mener forslaget er elitistisk. Utvalget har en haltende argumentasjonsrekke, for det er ikke slik at kvantitet er ensbetydende med kvalitet. Det foregår mye god forskning nord for Sinsen-krysset, sier Marit Solheim, studieleder og ansvarlig for videreutdanningene. Skolen tilbyr 14 videreutdanninger.

– Med i dragsuget
Hvordan har det seg så at Stjernø-utvalget likevel formulerer seg så utvetydig om Førde: ”Studiestedet har svak søkning. Ingeniørutdanningen har flere ganger vært vurdert lagt ned, og selv om sykepleierutdanningen er størst, bør framtiden som studiested vurderes nøye.” 

– Vi ble nok med i dragsuget. I 2007 var det 138 uteksaminerte ved sykepleierutdanningen. Ingeniørutdanningen uteksaminerte 5, sier hun. I 2005, året utvalget legger til grunn for sine vurderinger, var det ikke tilbud om deltidsutdanning på sykepleierutdanningen. Dette, i tillegg til det Halvorsen kaller ”naturlige variasjoner”, førte til at det bare var 70 uteksaminerte sykepleiere dette skjebnesvangre året.

Førde+Bergen=Sant?
Selv om nedleggelsesforslagene har fått mye oppmerksomhet, foregår også debatten om fremtidens struktur på høyere utdanning på et mer prinsipielt plan. Utvalgets hovedidé er at utdanningene må opparbeide seg mer slagkraftige studie- og forskningsmiljøer for å kunne holde tritt med nivået internasjonalt. For å klare det, må de tenke samarbeid, sammenslåing og stordriftsfordeler. Det er å gå for langt å si at Førde har gjort sine hoser grønne hos andre enn Høgskolen i Sogn og Fjordane, som de ligger under nå. Men Eva Marie Halvorsen kan i alle fall tenke høyt om hvordan skolen muligens kan organiseres om noe må forandres. 

– Vi kan eventuelt bli lagt under Bergen. Det trenger ikke bety så mye for oss. Rent faglig kan det være positivt å komme inn i et større fagmiljø, sier hun.

Klump i magen
Både ansatte og studenter har nå brettet opp ermene og kan lett avfeie Stjernøs nedleggelsesargumentasjon – de har ingen problemer med å fortelle omverdenen om hvorfor forslaget aldri må bli realisert. 

Men dekanen har likevel en klump i magen. For det er noe verken informasjonsstrategier eller opplysningsmøter helt kan råde over, nemlig skolens rykte. Hvor mye skade som er skjedd vil vise seg 15. april. Da avgir landets kommende studenter sin stemme, i form av valg av studiested.

Selvoppfyllende
– Jeg er redd for at dette kan vise seg å bli en selvoppfyllende profeti. Selv om vi vet at sykepleierutdanningen vil bestå, vet vi ikke hvilket inntrykk som har festet seg. Jeg er forferdelig spent på å se søkertallene. 

– Når får du tallene? 

– Ganske umiddelbart etter 15. april. Det blir et sannhetens øyeblikk.

Der sto det at Stjernø-utvalget hadde foreslått å legge ned utdanningen vår. Herregud, sa jeg.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse