fbpx Politiet undersøker sykepleie-import Hopp til hovedinnhold

Politiet undersøker sykepleie-import

Oslo Politidistrikt bekrefter at de jobber med en sak om rekruttering av sykepleiere fra Filippinene.Gro Berger Lappegård ved utlending- og forvaltningsseksjonen i Oslo politidistrikt, bekrefter at det nylig har mottatt en henvendelse angående filippinske sykepleiere i Norge. Politiet har funnet henvendelsen såpass interessant at det har valgt å se nærmere på saken.

Juks med stillingsbrøk?
– Hva går henvendelsen ut på?

– At det er en person som rekrutterer sykepleiere til Norge, mot at disse må betale høye beløp, sier hun.
– Henvendelsen går også på at sykepleiere jobber som hjelpepleiere, de har 100 prosent stilling på papiret, men jobber i realiteten i mindre stillinger, sier hun.
Ifølge reglene må sykepleiere fra land utenfor EØS-området ha full stilling hos én arbeidsgiver for å få arbeidstillatelse i Norge.

Undersøkelsessak
– Samarbeider dere med politiet på Filippinene?

– Vi har vært i kontakt med den norske ambassaden på Filippinene, men ikke med politiet på dette stadiet. Jeg vil understreke at dette foreløpig er en undersøkelsessak, men det kan se ut som saken er sammensatt, sier Berger Lappegård.
Hun bekrefter at det både er snakk om arbeidsforhold i Norge og selve rekrutteringsprosessen.

Sykepleien kjenner til at det er flere, uavhengige aktører som spiller en rolle i import av sykepleiere fra blant annet Filippinene. 

Økt fokus på helsesektoren
Arbeidstilsynet har de siste årene hatt en offensiv mot arbeidsforholdene til utenlandske arbeidere i bygg- og anleggsbransjen og sier at det nå er helse- og omsorgssektoren som står for tur.

– Arbeidstilsynet har gjennomført et betydelig antall tilsyn, særlig i bygg- og anleggsbransjen. Så langt har Arbeidstilsynet ikke hatt fokus på lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske ansatte innenfor helse- og omsorgssektoren, men dette vil ha framover, sier Bjørn Kvello, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet.

– Som alle andre ansatte i Norge gjelder reglene i arbeidsmiljøloven som vedrører helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen også sykepleiere fra utlandet, sier Kvello.

Han oppfordrer arbeidstakerne som har problemer å ta kontakt med fagforeningen eller det lokale arbeidstilsynet.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse