fbpx Nyutdannet og godt rustet Hopp til hovedinnhold

Nyutdannet og godt rustet

Nyutdannete sykepleiere opplever at de er godt forberedt til å takle de fleste oppgaver som møter dem i yrkesutøvelsen som sykepleier.

Sykepleierstudenter som ble utdannet ved Høgskolen i Østfold i 2002 og 2004 har lært å møte pasienter på en respektfull måte, å reflektere over egne handlinger og ferdigheter, og å handle i tråd med lovverket.
De er ikke like flinke til å tilrettelegge psykososiale tiltak for pasienten, eller undervise og veilede pasienter til å mestre sitt daglige liv og sykdomssituasjon. 

Det går fram av spørreundersøkelsen ”Nyutdannet og godt rustet til sykepleieryrket?” som høyskolelektorene Ingrid Femdal, Kirsti Lauvli Andersen, Eva Bjørg Antonsen og Inger M. Tjøstolvsen ved Høgskolen i Østfold har gjort blant avgangsstudenter.Lov og etikk
At nesten alle nyutdannede sykepleiere svarer at de var godt forberedt på å møte pasienter på en respektfull måte, mener forfatterne bak undersøkelsen er uttrykk for at sykepleierutdanningen har lyktes i å fokusere på etisk kompetanse.
Det er også viktig at sykepleiere kjenner gjeldende lovverk for yrkesutøvelsen. Funnene i undersøkelsen viser at sykepleierne er godt forberedt. Men ”samtidig fremgår det av de åpne kommentarene at flere sykepleiere synes at det har vært vanskelig å knytte lovverket til kliniske situasjoner”.

Psykososiale tiltak
Kun litt over halvparten av sykepleierne opplever at de er godt forberedt til å tilrettelegge psykososiale tiltak til pasienten.
Dette kan skyldes at psykososiale tiltak ofte er et av de områdene som blir nedprioritert i en hektisk arbeidssituasjon, ifølge forfatterne. Eller som det heter i rapporten: ”Det kan være at de både som studenter og utdannede sykepleiere opplever at dette ikke har en tydelig prioritering.”

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse