fbpx Wivi-Ann Tingvoll Hopp til hovedinnhold

Wivi-Ann Tingvoll

FørstelektorInstitutt for helse- og omsorgsfag, UiT Norges arktiske universitet Send e-post
Wivi-Ann Tingvoll

Innlegg av Wivi-Ann Tingvoll som førstelektor:

Bildet viser en sykepleier som finner frem medisiner på et medisinrom.
– De kommer som sykepleiere, ikke som studenter
For å gi sykepleierstudentene erfaring med faglig ledelse utviklet UiT Narvik et nytt praksisemne på sykehjem. Praksisveilederne opplevde etter hvert studentene som likeverdige parter.
DPS'ets rolle må avklares

Distriktspsykiatriske sentere har fått en mer sentral rolle i psykiatrien og står overfor store utfordringer etter at opptrappingsplanen for psykisk helse ble avsluttet i 2008. 

Læring i praksis
Kan prosjektorientert praksis bidra til å øke kvaliteten på studentenes læring?
Sats på rehabilitering

Rehabilitering blir ikke prioritert i åpen omsorg eller i sykehjemmene.

 

Innlegg av Wivi-Ann Tingvoll som høgskolelektor:

Verdien av veiledning
Denne artikkelen bygger på en studie av hvordan studenter og og nyutdannede sykepleiere opplevde veiledning i basisgrupper.

Innlegg av Wivi-Ann Tingvoll som sykepleier og førstelektor:

Innlegg av Wivi-Ann Tingvoll som dosent:

Annonse
Annonse