fbpx Tove Giske Hopp til hovedinnhold

Tove Giske

ProfessorInstitutt for sykepleie, Fakultet for helsevitenskap, VID vitenskapelige høgskole, Bergen

Innlegg av Tove Giske som professor ved Fakultet for helsevitenskap:

Innlegg av Tove Giske som professor ved Fakultet for helsefag:

Innlegg av Tove Giske som forsknings- og fagsjukepleiar og førsteamanuensis:

Døyr trygt heime

Praktisk tilrettelegging for at pasientar i ein liten kommune kan døy heime.

 

Annonse
Annonse