fbpx Torill Margaret Sæterstrand Hopp til hovedinnhold

Torill Margaret Sæterstrand

FørstelektorNord Universitet

Innlegg av Torill Margaret Sæterstrand som førstelektor:

Innlegg av Torill Margaret Sæterstrand som førstelektor:

DPS'ets rolle må avklares

Distriktspsykiatriske sentere har fått en mer sentral rolle i psykiatrien og står overfor store utfordringer etter at opptrappingsplanen for psykisk helse ble avsluttet i 2008. 

Læring i praksis
Kan prosjektorientert praksis bidra til å øke kvaliteten på studentenes læring?
Sats på rehabilitering

Rehabilitering blir ikke prioritert i åpen omsorg eller i sykehjemmene.

 

Verdien av veiledning
Denne artikkelen bygger på en studie av hvordan studenter og og nyutdannede sykepleiere opplevde veiledning i basisgrupper.
Rollespill som pedagogisk metode
Studenter som skal lære å hjelpe andre, må først lære å kjenne seg selv. Rollespill er et godt verktøy for det formålet.
Annonse
Annonse