fbpx Sven Inge Molnes Hopp til hovedinnhold

Sven Inge Molnes

FørstelektorInstitutt for helsevitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Ålesund Send e-post

Innlegg av Sven Inge Molnes som førstelektor:

Bildet viser to pasienter og to sykepleiere som står ved sengene deres på postoperativen.
Slik kan sykepleiere oppdage sepsis tidligere

Sykepleiere er i en nøkkelposisjon til å oppdage sepsis tidlig. Men de trenger mer kunnskap og bedre klinisk kompetanse, og de må kjenne til kartleggingsverktøyene.

Innlegg av Sven Inge Molnes som universitetslektor:

Simulering kan gi bedre praksis
Bruk av simulering i undervisning av ABIO-studenter kan gi økt trygghet, større handlingsrom og bedre kvalitet på arbeidet de utfører.
Annonse
Annonse