fbpx Siri Tønnessen Hopp til hovedinnhold

Siri Tønnessen

ProfessorUniversitetet i Sørøst-Norge

Ph.d.

Siri Tønnessen

Innlegg av Siri Tønnessen som førsteamanuensis:

Sykepleier Gjertrud Langnes stikser en urinprøve i pasientens hjem, inne på badet.
Urinary tract infection among older patients in the home care services

Differences in the level of knowledge and unreliable equipment make it difficult for health personnel in the home health care services to discover and diagnose urinary tract infection. We need national guidelines for the collection of urine samples and the use of urine dipsticks in the home care services.

Sykepleier Gjertrud Langnes stikser en urinprøve i pasientens hjem, inne på badet.
Urinveisinfeksjon blant eldre pasienter i hjemmesykepleien

Ulikt kunnskapsnivå og upålitelig utstyr gjør det vanskelig for helsepersonell i hjemmesykepleien å oppdage og diagnostisere urinveisinfeksjon. Derfor trenger vi en nasjonal rettledende prosedyre for urinprøvetaking og bruk av urinstiks i hjemmesykepleien.

Bildet viser en student med et litt oppgitt uttrykk, som ligger over en oppslått bok på pulten. Det ligger en stabel bøker ved siden av henne.
Åndssnobberi i akademia?
Forskere får meritterende uttelling for å dra på konferanser, men ikke for å skrive forskningsbaserte lærebøker. Det reagerer Berit Støre Brinchmann og Siri Tønnessen på.
Hva er faglig forsvarlig hjemmesykepleie?

Kriterier for forsvarlige tjenester og omsorgsfull hjelp i hjemmesykepleien må utvides i tråd med sykepleiens grunnlag og hensikten med tjenestene.

Annonse
Annonse