fbpx Reidar Pedersen Hopp til hovedinnhold

Reidar Pedersen

ProfessorSenter for medisinsk etikk, UiO

Innlegg av Reidar Pedersen som professor:

Bildet viser gruppearbeid på et kontor, der flere mennesker sitter rundt et bord med PC, ark og gule lapper foran seg.
Hvordan lykkes med etikkarbeidet?

Når helsepersonell møter etiske problemer i hverdagen, kan refleksjonsgrupper og -modeller være til god hjelp. Resultatet kan bli bedre tjenester for brukerne.

Etikk i sykehjem og hjemmetjenester

Studien viser at det er behov for å utvikle systematiske strategier for å kunne håndtere etiske utfordringer på en bedre måte i sykehjem og hjemmetjenester.

Etiske refleksjoner i sykehusene
Etiske diskusjoner pågår for fullt ved landets sykehus. Seksjon for medisinsk etikk gjør i denne artikkelen rede for etikk-komiteenes arbeid i året som har gått.
Annonse
Annonse