fbpx Mikael Næss Hopp til hovedinnhold

Mikael Næss

Intensivsykepleier Send e-post

Master i sykepleievitenskap

Innlegg av Mikael Næss som intensivsykepleier:

Når tid kan spare liv
Den primære behandlingen ved akutt hjerteinfarkt ved Ullevål Universitetssykehus er PTCA (percutan tranluminal coronar angioplastikk). Denne nye behandlingsformen stiller nye krav til sykepleien. Målet er individuell og helhetlig sykepleie innenfor et standarisert behandlingsopplegg.
Annonse
Annonse