fbpx Kristin Alm-Kruse Hopp til hovedinnhold

Kristin Alm-Kruse

Intensivsykepleier og klinisk spesialist i intensivsykepleieRikshospitalet – OUS Send e-post

Innlegg av Kristin Alm-Kruse som intensivsykepleier og klinisk spesialist i intensivsykepleie:

Bildet viser to hender som skal til å sette en defibrillator på en pasient
Fewer cardiac arrests are registered

Health personnel are instructed to register cardiac arrests in The Norwegian Cardiac Arrest Registry. Still, only one in three patients with cardiac arrest in the intesive care ward is registered.

Bildet viser to hender som skal til å sette en defibrillator på en pasient
Registrerer få hjertestanser

Helsepersonell er pålagt å registrere hjertestans i Norsk hjertestansregister. Likevel er bare én av tre pasienter med hjertestans på intensivavdelingen registrert.

Innlegg av Kristin Alm Kruse som intensivsykepleier:

Mindre støy på intensiv

Etter å ha målt en støytopp på over 120 desibel ble det satt i gang støyreduserende tiltak på intensivavdeling.

Innlegg av Kristin Alm-Kruse som stipendiat:

Annonse
Annonse