fbpx Avviksmeldinger | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Avviksmeldinger

Ser ikke nytte i å melde

Avviksmeldinger møtes med taushet hos ledelsen og ingenting skjer.

Bildet viser bystyrerepresentant Ivar Johansen

Oslos avvikssystem slaktet

En revisjonsrapport som kom før jul påviste alvorlig svikt ved Oslo kommunes avvikshåndtering. Nå vil kommunen ha nytt system, men vil det hjelpe?

Bildet viser lederen av Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By

Skremt og overrasket

Sykepleierleder Eli Gunhild By hadde ikke forventet så dårlige tall på nytteeffekten av avvik.

Avdekket feil medisinbruk

107 av 110 undersøkte pasienter i hjemmetjenesten i Oslo, hadde problemer som kunne spores tilbake til medikamentbruken deres.