fbpx Lager show av eksamenspuggingen Hopp til hovedinnhold

Lager show av eksamenspuggingen

På sykepleierutdanningen ved Nord universitet har de funnet en ny måte å øve til eksamen på. – Vi ville gi dem noe artig å se frem til, sier emneansvarlig. 

– Vi tenkte på hvordan vi kunne møte studentene på en litt uformell og morsom måte. Vi har forståelse for at de har mye pensum og at det er et tungt og utfordrende emne.

Dette sier Anne Kristine Sørstrøm, ansvarlig for emnet SYK2000 Patologi, sykdomslære og farmakologi. Emnet inngår i bachelor i sykepleie ved Nord universitet.

Hun forteller at de nylig gjennomførte et frivillig opplegg for studentene som snart skal ta eksamen i emnet. De laget nemlig sin egen versjon av tv-programmet «Hva feiler det deg?» på NRK. 

I tv-programmet konkurrerer to lag om å stille diagnose på ekte pasienter. I Bodø møtte 60 studenter opp for å delta. 

Spilte pasienter

Sørstrøm forteller at hun, etter å ha fått ideen fra en tidligere kollega, satte sammen et team med forelesere som kunne bidra med å lage oppgavene og spille pasienter. 

– Vi startet rolig i runde en med fire pasienter med hver sin diagnose, spilt av forelesere. Studentene fikk vite deres navn og alder, men måtte deretter stille spørsmål som pasientene bare kunne svare «ja» eller «nei» på, forteller Sørstrøm.

Studentene ble delt opp i tolv grupper som fikk stille to spørsmål hver per case. Deretter skulle de skrive diagnosen inn i et svarskjema. 

– Casene varierte fra falsk krupp, diabetes type 1 og dyp venetrombose til nevroborreliose, postinfarktsvikt, nyreruptur og subarachnoidalblødning, forteller emneansvarlig Anne Kristine Sørstrøm. 

Lettere å forstå sykdommen

Hun påpeker at studentene som går andre året på bachelor i sykepleie, ikke har hatt praksis i spesialisthelsetjenesten ennå. 

– De har dermed ingen «knagger» å henge sykdommene på som kan gjøre det lettere å forstå sykdommen eller tilstanden, sier Sørstrøm. 

Hun mener derfor at denne typen oppgaver kan bidra til at studentene lærer mer ved at det gir dem slike «knagger». 

Tre runder

Etter den første runden med pasienter, der studentene fikk stille «ja» og «nei»-spørsmål for å finne frem til rett sykdom eller tilstand, kom runde to. 

Sørstrøm hadde laget en powepoint-presentasjon med 28 oppgaver. Studentene skulle ved hjelp av bilder og lydklipp finne frem til svaret på hva bildene viste. 

– Det var spørsmål om blant annet myelomatose, systemisk lupus erythematosus, hemofec, anisokori, stridor, fractura colli femoris og stemi, forteller Sørstrøm. 

«Lynrunde»

Studentene fikk se på bildene i ti sekunder, og så måtte de skrive ned et svar. Deretter fikk de se dem på nytt i fem sekunder. Ventemusikken fra quiz-tv-programmet Jeopardy ble spilt mens studentene fikk tid til å skrive ned svarene.

Til slutt hadde de en ny runde med pasientcase. Denne gangen var det en «lynrunde» der det var førstemann til å svare som fikk poeng. 

Her ble casene noe mer avanserte. De seks casene inkluderte blant annet nevroborreliose, postinfarktsvikt, nyreruptur og subarachnoidalblødning.

Høy strykprosent

Emneleder Sørstrøm forteller at foreleserne har mange studenter og er involverte i mange emner. Derfor ønsker også de denne typen opplegg velkommen. 

– Vi er pressa på tid, har mange studenter og mange emner. Jeg tror både vi og studentene ønsker andre måter å møtes på. Det gjør noe med kontakten oss imellom, sier hun.

– I et emne som er utfordrende og har høy strykprosent, må vi snu alle steiner for å finne ut hvordan studentene kan se teorien på en ny måte og bruke den. Ikke bare pugge den. 

God respons

Opplegget fikk umiddelbart god respons fra studentene, forteller Sørstrøm. Flere kom bort og fortalte at dette var noe de ønsket mer av. Sørstrøm ønsker derfor å gjøre «Hva feiler det deg?» til et årlig opplegg i eksamensinnspurten.

Hun påpeker at mange studenter deltok på det frivillige arrangementet, til tross for at det kun er to uker til eksamen. Hun mener det var en god prioritering. 

– Jeg har også stor grad av studentaktivitet i mine forelesninger. Jeg ser at studentene responderer godt på det, sier hun. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse