fbpx Flere ekstremt premature barn overlever enn før Hopp til hovedinnhold

Flere ekstremt premature barn overlever enn før

Bildet viser et ekstremt prematurt barn.

83 prosent av ekstremt premature barn som fødes i Norge, overlever. For 40 år siden var det nesten ingen, ifølge Oslo universitetssykehus.

Det fødes omtrent 200 barn før svangerskapsuke 28 i Norge. Disse kalles ekstremt premature barn og har økt risiko for død rundt og etter fødsel.

For noen få år siden var det bare et mindretall av ekstremt premature barn som overlevde, men i dag er overlevelsesprosenten på 83 prosent.

– Det har skjedd en betydelig utvikling, også de siste årene, sier seksjonsleder Arild Erland Rønnestad ved nyfødtintensiv avdeling ved Oslo universitetssykehus.

Det kommer frem på nettsidene til Helse Sør-Øst.

En mer aktiv holdning

Rønnestad er også leder for Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister.

Ifølge ham er de norske tallene blant de beste i verden. Han mener det er faktorer bak de gode tallene.

– De siste ti årene har fagmiljøene fått aksept for en proaktiv holdning til behandling av ekstremt premature, og vi jobber kontinuerlig med å optimalisere kvaliteten i hele behandlingskjeden. Vi har også blitt mer bevisste og aktive i bruken av medikamenter som kan bedre utfallet. I tillegg har vi fått bedre medisinskteknisk utstyr som er mer sensitivt og skånsomt enn det vi tidligere disponerte, sier Rønnestad.

– Mange klarer seg fint

Barn som er født før svangerskapsuke 28, har økt risiko for skader, fysiske funksjonsnedsettelser og psykiske vansker.

– Vi skal ikke underslå utfordringene, og vi registrerer og følger opp skader og sykdom. Men mange av barna klarer seg fint, sier Rønnestad.

Han forteller at en svært høy andel av de ekstremt premature i Helse Sør-Øst overlever uten alvorlig hjerneskade.

Han sier også at man ikke skal behandle for enhver pris, men samtidig la de ekstremt premature barna vise hvilket potensial de har når man vet at mange av disse barna kan få gode liv.

Men:

– Noen ganger må vi som helsepersonell ha mot til å si at videre behandling ikke er til barnets beste, sier Arild Erland Rønnestad.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse