fbpx Prosjekt for sikrere legemiddelhåndtering vant Forbedringsprisen Hopp til hovedinnhold

Prosjekt for sikrere legemiddelhåndtering vant Forbedringsprisen

Fra venstre: Heba Jawad, klinisk farmasøyt ved Nordøya hjemmetjeneste, Ellen Riksvold, kommunefarmasøyt i Tromsø kommune og Stine Haustreis, klinisk farmasøyt ved Midtbyen hjemmetjeneste

Årets Forbedringspris gikk til samhandlingsprosjektet «Farmasøyt i hjemmetjenesten» i Tromsø.

Det er kjent at det ofte oppstår feil i hjemmeboende brukere sine legemiddellister. Spesielt skjer dette i overgangene mellom sykehus og kommunehelsetjeneste.

– Denne pasientgruppen er ofte innom flere omsorgsnivåer og har ofte flere behandlere. Det øker risikoen for feil i legemiddellisten. Pasientene faller lett mellom flere stoler, siden de ofte er for syke til å komme seg på apoteket eller fastlegen, men for friske til å få sykehjemsplass, sier Ellen Riksvold, kommunefarmasøyt i Tromsø kommune i en pressemelding.

I dag fikk hun og kollegene i Tromsø kommune, Midtbyen hjemmetjeneste og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms Forbedringsprisen for sitt innovasjonsprosjekt.

Prisen ble delt ut på Pasientsikkerhetskonferansen i dag, fredag 25. november av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.
 

   Fakta
   Slik jobbet de med innovasjonsprosjektet:

   For å øke pasientsikkerheten og kvaliteten i legemiddelbehandlingen ble det ansatt tre kliniske farmasøyter i hjemmetjenesten. Det har gitt mange positive effekter:

   • I løpet av seks måneder ble det gjennomført totalt 49 Legemiddelsamstemminger (LMS) og avdekket 121 uoverensstemmelser. Dette utgjør gjennomsnittlig 2,5 uoverensstemmelser per pasient. Det ble utført totalt 33 Legemiddelgjennomganger (LMG), og avdekket 67 legemiddelrelaterte problemer (LRP).
   • I noen tilfeller hvor pasienter som er ansett som terminale har de ved medisinendringer kommet seg opp og blitt i betydelig bedre helse.
   • Det er blitt unngått at personalet har håndtert cytostatika feil og farmasøyt har bidratt til nytt medisinrom (HMS arbeid rettet mot personalet).
   • Legemiddelrelaterte problemer og feil er avdekket og tiltak er satt til verks.
   • Forbedret dokumentasjon av medisinlister og gitte medisiner.
   • En pasient med epilepsis, som på grunn av covid ikke hadde fått oppfølging av spesialisttjenesten, hyppigere anfall ble kartlagt, medisiner ble justert på og nye anfall ble unngått ved hjelp av farmasøyten.
   • Farmasøyt har bidratt til testing av dobbeltkontroll av medisiner per videokommunikasjon.
   • Antall LMG gått opp, antall LMS gått opp, antall dokumenterte tiltaksplaner er gått opp og det er blitt bedre dokumentasjon om legemidler. Caser som understøtter hvor viktig kompetansen er, pasientskader som har vært unngått og uheldig legemiddelbruk avsluttet.

   Tryggere legemiddelhåndtering

   Målet med innovasjonsprosjektet har vært å gjøre legemiddelbehandlingen til pasientene bedre, men også å synliggjøre behovet for farmasøyter i klinisk arbeid i hjemmetjenesten.

   Ifølge de involverte i prosjektet kan løsningene overføres til andre kommuner, og de tar gjerne imot besøk for å vise frem hvordan de jobber.

   Råd: Vær tilgjengelig for de ansatte

   På spørsmål om hva slags råd de vil gi til andre som ønsker å oppnå de samme resultatene, svarer de:

   – For at man skal lykkes, er det viktig å ha nærhet til tjenesten og være lett tilgjengelig for de ansatte. Ved implementering av tjenesten er det viktig med forankring i ledelsen. Det er også veldig viktig med interesse hos de ansatte og farmasøyten selv, og at enheten er interessert i forbedringsarbeid, sier Heba Jawad, farmasøyt ved Nordøya hjemmetjeneste i en pressemelding.

    Fakta
    Om Forbedringsprisen

    Prisen er blitt delt ut siden 2014. Det startet som en pris til ledere, men i 2018 ble prisen endret til å kunne omfatte team, enkeltperson eller leder.

    Følgende kriterier ligger til grunn for kåringen:

    • Satt konkrete mål for å forbedre kvalitet, pasientsikkerhet og/eller arbeidsmiljø/pasientsikkerhetskultur og brukermedvirkning
    • Har iverksatt tiltak
    • Har oppnådd reelle forbedringer i form av målbare resultater

    Tidligere vinnere:

    • 2021: FACT Gamle Oslo
    • 2019: Haraldsplass Diakonale Sykehus
    • 2018: Anlaug Vatne ved Stavanger universitetssjukehus
    • 2017: Elin Haug Nygård ved Oppsalhjemmet, Jo Volle ved Helse Møre og Romsdal og Martin Veland ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
    • 2016: Oddny Lien ved Moen og Sætre sykehjem og Janicke Stordalen ved Sykehuset Telemark
    • 2015: Mette Røsbjørgen ved St. Olavs hospital
    • 2014: Barthold Vonen ved Nordlandssykehuset

    1 Kommentarer

    Ann-Cecilie Hopøy

    Sykepleier
    2 måneder siden

    Synd at rett kompetanse på rett sted tar flere 10-år å få gjennom. I andre bransjer er det en selvfølge. Jeg er glad for dette, men også trist på negne av alle pasienter som har redusert livskvalitet som kan medfølge dagens system. Det burde selvfølgelig vært farmasøyter alle steder det drives medikamenthåndtering i større kvantum. Hurra for prosjektet, og må fremtiden bli bedre for alle.

    Annonse
    Annonse