fbpx UNN-stopp i vikarbyråbruk og innkjøp Hopp til hovedinnhold
250 millioner i minus så langt i år:

UNN-stopp i vikarbyråbruk og innkjøp

Krisemøte på Universitetssykehuset i Nord-Norge fredag: Slik ble styrets vedtak til spareplan.

Styret vedtok på krisemøte fredag i forrige uke at administrerende direktør Anita Schumacher skal sette i verk en rekke sparetiltak på grunn av de elendige økonomiske resultatene i helseforetaket Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

Etter juli måned var resultatet i helseforetaket på minus 250 millioner.

– Når vi bruker ordet krise, sier det noe om den alvorlige situasjonen vi er i, sier styreleder Roald Linaker i en pressemelding fra UNN.

– Styret har vært utålmodig etter å se effekt av tidligere innførte tiltak. Når disse ikke har hatt ønsket virkning, er vi dessverre tvunget til å gå til mer inngripende handlinger, sier Linaker.

Dette er styrets vedtak:

  • Innleie fra byrå stoppes umiddelbart.
  • Bruk av variabel lønn stoppes på dagtid og i ukedager.
  • Alle innkjøp stanses umiddelbart. 
  • Ansettelsesstopp i alle stabsfunksjoner.
  • All reiseaktivitet begrenses til et minimum.
  • Interne ombygginger som ikke er kritisk for drift stoppes ut året.
  • Alle sosiale sammenkomster i regi av UNN som medfører kostnader begrenses til et minimum.

Unntak for spesialistkompetanse

Det er noen unntak fra forslagene i styrepapirene. Blant annet gjøres det unntak for innleie av kritisk spesialistkompetanse, det gjelder radiologer, intensivsykepleiere, jordmødre, kreftsykepleiere, psykiatere og psykologspesialister.

Styret ba administrerende direktør ferdigstille konseptfasen for nytt psykisk helse- og rusbygg på Åsgård.

Har brukt 71,6 millioner på vikarbyråer

Ifølge avisen Nordlys er personalkostnadene 144,8 millioner høyere enn budsjett, av disse er 71,6 millioner innleie fra byråer.

Varekostnadene er 120,8 millioner over budsjett. Kjøp av tjenester utgjør 50,2 millioner av disse pengene.

Styret krever at de tillitsvalgte og vernetjenesten involveres, ifølge Nordlys.

Sykehusdirektøren sier til NRK at de har 281 ledige stillinger, av disse er 95 stillinger som representerer kompetanse de ikke klarer seg uten i behandlingen av pasientene. Til sammen rundt 7000 mennesker i helseforetaket.

Oppdatert kl 15, etter krisemøte med de vedtatte planene var over.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse