fbpx Mannsutvalg bør finne den moderne mannen, mener Unio Hopp til hovedinnhold

Mannsutvalg bør finne den moderne mannen, mener Unio

Mann som skuer utover.

Kultur- og likestillingsdepartementet har invitert forskjellige samfunnsaktører til å komme med innspill før de oppnevner mannsutvalg.

Regjeringen er i full gang med grunnarbeidet for å få satt ned et mannsutvalg.

Unio, som er hovedorganisasjonen som Norsk Sykepleierforbund er en del av, valgte å snakke om gutter og utdanning og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet da likestillingsminister Anette Trettebergstuen inviterte til innspillsmøte om Mannsutvalget.

– Gutter som tar høyere utdanning går ikke til yrker med lavere lønn og hvor det er utfordringer med å få heltidsjobb, sier seniorrådgiver Nora Sørensen i Unio i en pressemelding.

Unio mener kvinneyrker må bli mer lønnsomme

Ifølge Unio må lønnsnivået i kvinnedominerte yrker likestilles med mannsdominerte om vi skal få gjort noe med det kjønnsdelte arbeidsmarkedet.

– Kvinnedominerte yrkesgrupper med høyere utdanning i offentlig sektor er systematisk lavere lønnet enn mannsdominerte yrkesgrupper i privat sektor, skriver Unio.

Unio mener det er viktig at barn og unge har mannlige rollemodeller på de arenaene barna er – som i barnehage, skole og helse

– For eksempel i møte med helsesykepleier, sier Sørensen i en pressemelding.

– Er det mer akseptert at kvinner er hjemme?

Hun spurte Anette Trettebergstuen blant annet om det er slik at det er større forventninger til menns tilstedeværelse på jobben, mens det er mer akseptert at kvinner er mer hjemme.

Ifølge Unio bør Mannsutvalget finne ut hvem den moderne mannen er og hvem han bør være.

– En ny mannlighet kan være i ferd med å vokse frem i randsonen av de tradisjonelle mennene vi blant annet finner i mediene. Hva skal den nye mannsrollen være? Hvem er den moderne mannen? Hva skal han tilstrebe å være? Hvordan skal flest mulig menn finne sin plass i hele arbeidsmarkedet og i vårt moderne, likestilte samfunn? spør Sørensen.

Unio sier de vil følge Mannsutvalgets arbeid nøye, og gi skriftlige innspill.

Fakta
Om Mannsutvalget
  • Regjeringen skal sette ned et mannsutvalg som skal utrede likestillingsutfordringer gutter og menn møter, og som er utfordringer som bidrar til utenforskap og er til hinder for et likestilt samfunn.
  • Nå ønsker regjeringen innspill til hvilke temaer mannsutvalget bør fokusere på, og som regjeringen bør ha med i mandatet til utvalget.
  • Viktige temaer som regjeringen tenker å be utvalget konsentrere seg om kan være: Familie, utdanning, fritid, arbeid, helse, vold, seksuell trakassering, negativ sosial kontroll, skeives levekår og integrering.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse