fbpx Dobbelt så mange koronautbrudd i helsetjenesten Hopp til hovedinnhold

Dobbelt så mange koronautbrudd i helsetjenesten

Antall utbrudd i helsetjenesten økte fra 11 til 22 i forrige uke, skriver FHI. Antall innleggelser med covid-19-sykdom på sykehusene øker, men ikke på intensiven. Samtidig øker flere sykehus beredskapen.

174 nye pasienter ble lagt inn i uke 24, uken før ble 139 innlagt. I uke 22 ble 99 innlagt med covid-19 som hovedårsak. Gjennomsnittsalderen er 77 år, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i siste ukesrapport.

Totalt har 493 personer blitt innlagt på sykehus med korona de siste fire ukene.

Elleve pasienter ble innlagt på intensiven i uke 24, sju uken før og i uke 22 var det åtte innlagte.

36 pasienter har vært innlagt de siste fire ukene på intensiven. De fleste i alderen 65 år eller mer.

«Betydelig underrapportering»

I helsetjenesten meldes det om 21 utbrudd i forrige uke, det er nær en dobling i forhold til uke 23 da det ble meldt inn elleve.

FHI skriver at tross varslingsplikt er det sannsynligvis en betydelig underrapportering av utbrudd på helseinstitusjoner.

Dødsfall med covid-19 har flatet ut de siste to ukene, skriver FHI. Til nå er det registrert 30 dødsfall i uke 24, uken før var det 23.

Mer covid-19 i avløpsvannet

Rapporten omtaler også vannprøver fra avløp i Trondheim, Tromsø, Bergen og Oslo, samt Gardermoen-området (ca. 30 prosent av Norges befolkning totalt) viste en økt forekomst av covid-19 fra uke 22 til 24. Tromsø og Bergen var ikke med i målingene i uke 22.

Flere vaksinert med fjerde dose

I uke 24 fikk 2624 personer en fjerde dose covid-19-vaksine. Uken før var det 1331 som fikk sin fjerde dose.

Personer som tok en tredje dose økte også fra 3848 i uke 23 til 4329 i uke 24.

I Norge gis en fjerde dose til de over 65 år i risikogruppene og til de over 80 år som ønsker det. Danmark bestemte denne uken å tilby den til alle over 50 år, skriver NTB.

En fjerde dose til helsepersonell?

– Vil FHI tilby en fjerde dose til flere aldersgrupper?

 – Vi vurderer dette fortløpende, sier fagdirektør Frode Forland ved FHI på telefon til Sykepleien.

Han sier det er tre faktorer som avgjør:

  • Lengden siden forrige vaksine og i forhold til aldersgruppe.
  • Hvorvidt det forventes å komme bedre vaksiner til høsten.
  • Best mulig timing med tanke på å sette en boostervaksine.

Følger med på utviklingen i Portugal

– Vi ser nå at Portugal ser ut til å snu i utviklingen av å få en koronabølge, dette har vært noe vi følger nøye med på, sier han. Portugal har vært verstingen i Europa i smitte den siste tiden, men treden ser ut til å ha snudd denne uken.

– Vil helsepersonell som behandler personer som er i risikogruppene for alvorlig sykdom tilbys en fjerde dose?

– Vi har ikke foreslått dette for departementet så langt, men det kan bli aktuelt for de som jobber på sykehjem og i hjemmesykepleien, sier Forland.

– Vi må også se på om det er logistikk i kommunen for å få dette til før det settes i gang, sier han.

– Hvor viktig er det å ta en fjerde dose om man nylig har gjennomgått en koronasykdom?

– De som er fullvaksinert og har vært koronasyke har den beste beskyttelse mot alvorlig sykdom, sier han.

Sykehuset i Stavanger i grønn beredskap

Sykehuset i Stavanger gikk denne uken over i grønn beredskap fordi de har en krevende driftssituasjon, står det i en pressemelding. De har hatt en høy økning i antall covid-19-pasienter siden april. Det er svært høyt belegg, vanskelige plassforhold og endringer i smittesituasjonen som gjør at de endrer beredskapen.

Besøkende med luftveissymptomer bes ikke besøke innlagte pasienter. Munnbind anbefales for alt helsepersonell i kontakt med alle typer pasienter.

St. Olavs hospital i gul beredskap

Sykehuset har for tiden mellom 20 og 30 koronapasienter innlagt, og tar i tillegg hånd om pasienter fra Ukraina.

Hospitalet i Trondheim er i gul beredskap. Sykehuset utsetter operasjoner som kan vente.

Fullt på akuttmottaket på Ahus

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har sendt inn en bekymringsmelding på driften på akuttmottaket på Ahus, skriver VG. Sykehuset er i vanlig beredskap.

Den pressede situasjonen skyldes ikke koronasmittede i seg selv, men skal dreie seg om økt sykefravær og at flere pasienter har sammensatte sykdomsbilder. Ventetiden for pasientene er lang.

May-Liss Hatleskog, seksjonsleder for legene i akuttmottaket, sier til VG at det er en økning i eldre pasienter med funksjonssvikt og delir, samt flere pasienter som kommer inn med ruslidelser og psykiatri.

Fakta

Grønn beredskap

Beredskapsledelse etableres, enkeltfunksjoner kan forsterkes.

Økt oppmerksomhet ved uavklarte situasjoner der det kan bli behov for ekstraordinære tiltak og ressurser.

Gul beredskap

Begrenset mobilisering av ekstra ressurser.

Beredskapsledelse etableres, og det gjennomføres en omdisponering eller begrenset mobilisering av ekstra ressurser i tråd med planverket. Iverksettes når en uønsket hendelse med avgrenset omfang er inntruffet, eller det er stor fare for at den kan inntreffe, og det er sannsynlig at de ordinære ressursene ikke vil strekke til. Situasjonen må håndteres med ekstraordinære tiltak og ressurser.

Rød beredskap

Mobilisering av betydelige ressurser og omlegging av drift.

Beredskapsledelse etableres, og det gjennomføres en omfattende mobilisering av ekstra ressurser og omlegging av driften i tråd med planverket. Iverksettes når en alvorlig uønsket hendelse har inntruffet og det er stort behov for ekstraordinære tiltak og ressurser.

Kilde: Vestre Viken

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse