fbpx Haukeland og Stavanger sykehus politietterforskes etter kreftstudie Hopp til hovedinnhold

Haukeland og Stavanger sykehus politietterforskes etter kreftstudie

BIlde av Haukeland og Stavanger universitetssjukehus.

Haukeland universitetssjukehus og Stavanger universitetssjukehus etterforskes av politiet etter kreftstudien Norwait, som ble stoppet i november 2020.

Flere pasienter fikk videre vekst av svulst og spredning av kreft til andre organer. En ekstern gjennomgang viste at 16 av 31 pasienter ikke skulle ha vært med i studien.

Fagsjef Toril Sagen i Helsetilsynet sier til Bergens Tidende dette om grunnen til at de anmeldte saken:

– Saken er svært alvorlig. Vi tenker at det kan være straffbart det som har skjedd.

Etterforskes av to politidistrikt

Sørvest politidistrikt har startet etterforskning i samarbeid med Vest politidistrikt, melder Bergens Tidende.

Det er opprettet en egen arbeidsgruppe.

– Vi etterforsker for å få klarhet i hva som har skjedd, om det foreligger straffbare overtredelser og om noen eventuelt kan bebreides for disse, sier politiadvokat Erik W. Rand i Sørvest politidistrikt.

Politiet vil etterforske mulige lovbrudd ved styringen av studien fra Stavanger universitetssjukehus (SUS), samt gjennomføringen ved Haukeland universitetssjukehus (HUS).

Beklager det som har hendt

Fagdirektør Marta Ebbing sier HUS ikke var kjent med at politiet har åpnet etterforskning. Det samme sier kommunikasjonsdirektøren ved SUS.

På vegne av HUS beklager Ebbing det som har hendt i studien, i en uttalelse til Bergens Tidende.

Endelig rapport fra Helsetilsynet er ventet innen utgangen av juni.

Statsforvalteren, som har åpnet tilsyn med pasientbehandlingen, er i startfasen.

Fakta
Norwait-studien

  • Studien er en multisenterstudie der alle universitetssykehusene i landet deltok. De er ansvarlige for forskningen ved sitt sykehus.
  • Stavanger universitetssjukehus er «koordinerende forskningsansvarlig» og har det overordnede ansvaret for prosjektet.
  • Målet med studien for pasienter med endetarmskreft var å hindre at pasienter ble utsatt for unødvendige, omfattende inngrep, ofte med utlagt tarm.
  • Rundt 30–40 prosent av pasientene med kreft i endetarmen får stråling før kirurgi. Hos 10–15 prosent av disse går svulsten helt tilbake. De kan unngå omfattende operasjon.
  • For å bli inkludert i studien, måtte pasientens svulst ha gått helt tilbake etter strålebehandling.
  • Hensikten med studien var å se hvor ofte svulsten i endetarmen kommer tilbake hos pasientene som hadde fått stråling først.
  • Internasjonale studier viser at to av tre ikke får svulsten tilbake. Rundt en tredjedel får gjenvekst av svulsten, men ikke spredning.
  • Disse kan opereres med gode resultater senere. Den norske studien skulle følge pasientene og observere dem systematisk i åtte år for å se om svulsten kom tilbake.

Kilde: Aftenposten

0 Kommentarer