fbpx Lav liggetid: – Kvinner føler seg presset ut av barselavdelingene Hopp til hovedinnhold

Lav liggetid: – Kvinner føler seg presset ut av barselavdelingene

Bildet viser en baby som blir stelt og skriker.

– Det er ikke faglige retningslinjer som styrer fødselsomsorgen, det er økonomien, sier Hanne Charlotte Schjelderup.

Kvinner ligger i snitt på sykehus i 2,6 døgn etter fødselen. Det mener leder i Jordmorforbundet NSF, Hanne Charlotte Schjelderup, er for kort.

– Men kan ikke det skyldes pandemien og restriksjoner rundt besøk?

– Noe kan nok forklares med pandemi, men at liggetiden har gått ned, er en utvikling som har skjedd lenge før pandemien, sier Schjelderup.

Ifølge tall fra Medisinsk fødselsregister, har liggetiden blitt redusert med nesten halvannet døgn de siste 20 årene.

– Er det nødvendigvis negativt?

– Ja. Når kvinnene sier til jordmødrene at de føler seg presset til å dra hjem, så er det negativt, sier hun.

Hun mener det er ekstra bekymringsfullt ettersom dagens fødepopulasjon har endret seg.

– Kvinnene som føder er stadig eldre, har flere sykdommer og risiko for komplikasjoner. Det gir økt behov for oppfølging overvåkning etter fødsel – ikke mindre, legger hun til.

– Pengene som styrer

Schjelderup mener det skyldes dagens finansieringssystem.

– Hvordan da?

– For å si det enkelt. En frisk kvinne som gjennomfører en normal fødsel, genererer lite penger. En fødsel med medisinske komplikasjoner, genererer mer penger. Det er uheldig, sier hun og utdyper:

– Kvinnene blir ofte sendt hjem før amming er etablert, og det er knapp tid til å gi nødvendig informasjon om hvordan den første tiden etter fødsel blir. Når vi i tillegg vet at under halvparten av kvinnene får hjemmebesøk av jordmor en til tre dager etter fødsel, mener jeg det truer pasientsikkerheten, sier hun.

– Hver tredje kvinne opplever fødselsdepresjon

Ifølge Schjelderup har blant annet fødselsdepresjoner økt voldsomt de siste årene.

– De siste tallene jeg har viser at hver tredje fødende kvinne får fødselsdepresjon. Det er ikke faglige retningslinjer som styrer fødselsomsorgen, det er økonomien, sier hun.

Schjelderup trekker også frem utregninger som er gjort av forskere i Storbritannia.

– De viser at det er fem ganger så dyrt å behandle fødselsdepresjoner og andre komplikasjoner i etterkant, enn å gi et godt tilbud gjennom hele fødselen og den første tiden etterpå, sier hun.

Hanne

– Finansieringsordningen er ikke egnet 

Jordmorlederen påpeker også at Helsedirektoratet har slått fast at dagens finansieringsmodell ikke egner seg for fødselsomsorgen. 

– I tillegg har Riksrevisjonens undersøkelser vist at systemet fører til sparetiltak som reduserer kvaliteten på fødetilbudet, sier hun.

Det er derfor ikke overraskende at jordmorlederen vil endre dagens finansieringssystem.

– Det lovet også den nye regjeringen, men så langt har ingenting skjedd, sier hun.

Rettet opp feil klokka 15:00. Stod først hjemmebesøk av jordmor etter 14 dager. Er rettet til en til tre dager. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse