fbpx Kraftig økning i legemiddelbruken i 2021 Hopp til hovedinnhold

Kraftig økning i legemiddelbruken i 2021

Bildet viser en apoteker/hjemmesykepleier/sykepleier som legger medisiner oppi en dosett. Ved siden av står flere pilleesker.

Nordmenns legemiddelforbruk økte med 4,4 prosent fra 2020 til i fjor, noe som er en vesentlig større økning enn årene før.

Økningen i legemiddelforbruket er justert for befolkningsøkningen fra 2020 til 2021. Totalt økte forbruket med 4,8 prosent, målt i antall døgndoser av reseptpliktige legemidler, viser tall Apotekforeningen har innhentet fra Farmaloggs legemiddelstatistikk.

– Det er uventet med en så stor økning i legemiddelbruken i fjor. Selv om vi har to spesielle år med pandemi bak oss, er det vanskelig å se én enkelt grunn til denne økningen. Frem til 2020 var det en jevn økning på litt over 2 prosent årlig, mens den var dobbelt så stor i fjor, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.

Mest kolesterolsenkende

Aller mest brukt er det kolesterolsenkende legemiddelet atorvastatin. Godt over 400 000 nordmenn bruker dette legemiddelet, og antall doser har økt med 10 prosent det siste året.

På plassen etter følger acetylsalisylsyre, som brukes forebyggende mot hjerte- og karlidelser. Det tredje mest brukte legemiddelet er kandesartan, som brukes mot høyt blodtrykk. Alle de tre mest brukte legemidlene i Norge er til behandling av hjerte- og karrelaterte lidelser.

Tror det er effekten av flere eldre

Siden 2010 har legemiddelbruken per innbygger økt med 27 prosent, noe som tilsvarer en gjennomsnittlig økning på om lag 2,2 prosent per år, mens den altså var på godt over 4 prosent i fjor.

– Sannsynligvis begynner vi å se effekten av en aldrende befolkning. Personer over 70 år bruker mer enn fem ganger så mye reseptlegemidler som personer under 70, sier Andresen.

Fra 2010 til 2021 har folketallet i Norge økt med 11 prosent, mens befolkningen over 70 år har økt med 34 prosent.

Høyere legemiddelutgifter

Utgiftene til reseptlegemidler økte med omtrent 2,5 milliarder kroner til i overkant av 30 milliarder kroner i 2021. Det tilsvarer 5565 kroner per innbygger, noe som er en økning på nesten 9 prosent fra året før. I gjennomsnitt betalte vi om lag 900 kroner av utgiftene til reseptlegemidlene selv, mens det offentlige betalte resten.

– En stor del av økningen kan forklares med at det ble brukt nesten 5 prosent flere legemiddeldoser. I tillegg har en svak krone ført til at Norge importerer dyrere legemidler. De fleste legemidlene i Norge er importert fra euroland. Med en svekket krone mot euro må vi betale mer i kroner for legemidlene vi importerer, sier direktør for næringspolitikk Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen

0 Kommentarer

Annonse
Annonse