fbpx FHI: 25 prosent økning i registrert koronasmitte i forrige uke Hopp til hovedinnhold
Siste nytt:

FHI: 25 prosent økning i registrert koronasmitte i forrige uke

Laboratoriebilde av koronaviruset fra

Her er dagens pandemi-nyheter. Artikkelen oppdateres.

FHI: Tegn på influensaspredning i Norge

Selv om forekomsten av influensa er veldig liten i Norge, var det i forrige uke en klar økning i påviste tilfeller, rapporterer Folkehelseinstituttet.

I ukerapporten for uke 49 skriver FHI at dette indikerer at det nå er spredning av influensa i Norge.

– Samme trend ses i flere andre europeiske land, blant annet Sverige, heter det i rapporten.

De skriver videre at det fortsatt er RS- og rhinovirus som dominerer når det gjelder andre luftveisinfeksjoner i befolkningen enn koronavirus.

FHI: 25 prosent økning i registrert koronasmitte i forrige uke

Foreløpig er det meldt om 32 866 tilfeller av covid-19 i uke 49, mot 26 582 tilfeller i uke 48, viser den siste ukerapporten fra FHI.

Det er rundt ti ganger flere enn i uke 41.

Siden 2. november har R-tallet vært på 1,2, anslår FHI.

Andelen tilfeller med omikronvarianten blant de screenede tilfellene økte fra 2,1 prosent i uke 48 til 5,8 prosent så langt for uke 49. De fleste tilfellene er påvist i Oslo og Viken.

– Omikron har hatt den hurtigste vekstraten ut av tidligere bekymringsvarianter som har gitt spredning i Norge, skriver FHI i rapporten.

Men fortsatt er det ulike undergrupper av deltaviruset som driver smitten i Norge nå, påpekes det.

Det er så langt rapportert om 222 nye pasienter innlagt på sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 49. Insidensen er betydelig høyere for de uvaksinerte enn fullvaksinerte, heter det i rapporten.

Mens stadig flere uvaksinerte blir innlagt, er det en nedgang blant fullvaksinerte, spesielt blant fullvaksinerte over 65 år, trolig på grunn av oppfriskningsdoser, ifølge FHI.

Kristiansand kommune sliter med smittesporing

Kristiansand kommune sliter med smittesporingen. Kun 55 av de 180 registrerte smittede det siste døgnet, er smittesporet.

– Vi har presset kapasitet på smittesporing, det tar derfor lenger tid før smittesporerne kontakter deg, skriver kommunen på sine nettsider onsdag.

– Vi har kun smittesporet 55 av de 180. Foreløpig er 89 nye satt i karantene, opplyser Kristiansand kommune.

Det var Fædrelandsvennen som først skrev om saken.

Kommunen har fått bekreftet totalt 37 smittet med omikron, og den har 71 tilfeller med mistenkt omikronvariant. Disse er alle registrert forrige uke og fram til nå.

Besøksforbud ved flere sykehus

En rekke norske sykehus innfører eller vurderer å innføre strengere besøksrestriksjoner.

 • Oslo universitetssykehus innfører besøksforbud fra onsdag 15. desember. «Besøkende slipper ikke inn dersom de ikke har fått spesialtillatelse», skriver sykehuset på sine nettsider. Det finnes derimot enkete unntak, deriblant ledsagere til pasienter under 18 år, til pasienter som har vansker med å gjøre seg forstått og partnere til gravide/fødende.
 • Sykehuset Østfold innførte besøksforbud allerede 10. desember. Det er gjort unntak for blant annet fødsel/barsel, pasienter med avklart behov for følge. Sykehuset vil også prøve å legge til rette for at alvorlige syke pasienter kan få besøk etter avklaring med avdelingen på forhånd, og etter avtale kan det gjøres unntak ved besøk i psykisk helsevern og ved besøk hos barn.
 • Sykehuset Innlandet innførte på sin side besøksstopp fra og med tirsdag 14. desember. Også her er det gitt unntak for blant fødende og pasienter med avklart behov for følge. Sykehuset skriver på sine nettsider at de også prøver å legge til rette for at alvorlige syke pasienter kan få besøk etter avklaring, og at det også etter avtale kan gjøres unntak ved besøk i psykisk helsevern og ved besøk hos barn.
 • Helse Bergen har ikke besøksforbud, men strammet inn sine restriksjoner tirsdag 14. desember. De oppfordrer generelt å vente med besøk til pasienten kommer hjem. Reglene kan fort endre seg, da tematikken sannsynligvis er på agendaen under torsdagens beredskapsmøte, opplyser helseforetaket til Sykepleien.
 • Sørlandet Sykehus informerer på sine nettsider at de for tiden ønsker færrest mulig besøkende og krevar at alle som ønsker å besøke sykehuset kontakter avdelingen de ønsker å besøke for å avtale dette på forhånd. Det er hver enkelt avdeling som avgjør hvor mange besøkende som kan komme. 
 • Universitetssykehuset i Nord-Norge opplyser til Sykepleien at klinikksjefene der er bedt om å forhøre seg i sine avdelinger. Så skal pandemiutvalget, som møtes fredag 17. desember, ta stilling til om det er behov for innstramming. 
 • Ahus har for tiden besøksrestriksjoner i tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

489 færre operasjoner

Sykehusene i Helse sør-øst opererer færre pasienter sammenlignet med for to år siden. Dette for å frigjøre kapasitet til et økt antall koronapasienter.

I forrige uke og uken før ble det gjennomført 2824 operasjoner på innlagte pasienter ved sykehusene i Helse sør-øst.

Dette er 481 færre operasjoner enn i samme periode for to år siden, opplyser helseregionen i en pressemelding.

Størst reduksjon sammenlignet med 2019 var det ved Oslo universitetssykehus (122), Vestre Viken (85), Sykehuset Innlandet (79), Sykehuset Østfold (65) og Akershus universitetssykehus (62).

– Dette er selvsagt ikke noe vi ønsker, sier administrerende direktør i Helse sør-øst RHF, Terje Rootwelt.

Sykehusene har til tross for mange covid-19-pasienter i disse to ukene ikke tatt ned mer enn henholdsvis 13 prosent og 16 prosent av de største planlagte operasjonene.

– Vi må likevel være forberedt på økt antall covid-19-innleggelser i tiden som kommer, mener RHF-direktøren. Han sier at sykehusene også er forberedt på flere innleggelser.

7 av 13 selvtester anbefales

Anbefalingene fra Noklus er basert på tilstrekkelig produsent- og leverandøruavhengig dokumentasjon som bekrefter at testen er pålitelig, samt at den har norsk bruksanvisning.

Følgende selvtester er anbefalt av Noklus:

 • Panbio covid-19 Ag Rapid Test Device (Abbott)
 • SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test (Roche/SD biosensor)
 • Standard Q COVID-19 Ag test (SD biosensor)
 • Clinitest Rapid Antigen Test (Siemens)
 • Nadal covid-19 Antigen Hurtigtest (Nal von Minden)
 • Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Acon Biotech Co., Ltd.)
 • Biosynex COVID-19 Ag BSS (Biosynex Swiss S.A.)

Seks andre selvtester har det ikke vært mulig å vurdere. Det kan skyldes at Noklus ikke har klart å finne uavhengig dokumentasjon og/eller norsk bruksanvisning.

Kun én av testene anbefales ikke:

 • SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd.).

Dette baseres på høy risiko for falske positive funn, skriver Noklus.

Oslo universitetssykehus innfører besøksforbud

Oslo universitetssykehus innfører besøksforbud fra onsdag 15. desember, melder Dagbladet.

– Besøkende møter stengte dører eller vektere fra onsdag. Besøkende slipper ikke inn dersom de ikke har fått spesialtillatelse, skriver sykehuset i en pressemelding, ifølge avisen.

Unntak gis til ledsagere for mindreårige, partnere til fødende og ledsagere til pasienter som har vansker med å gjøre seg forstått.

Ny korona-rekord

Onsdag var 375 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en økning på tolv pasienter fra dagen før.

Det er det høyeste antall innlagte siden pandemien startet.

64 av pasientene får respiratorbehandling, og 122 ligger på intensivavdeling.

Det er én flere på respirator og fire flere på intensivavdeling enn dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt onsdag.

257 av koronapasientene er innlagt på sykehus i regionen Helse sør-øst, 47 er innlagt i Helse vest, 43 er innlagt i Helse Midt-Norge, og 28 er innlagt i Helse nord.

94 av pasientene på intensivavdeling er innlagt hos Helse sør-øst, tolv er innlagt hos Helse Midt-Norge, ti er innlagt hos Helse vest, og seks er innlagt hos Helse nord.

Siden februar i fjor har 328 747 personer fått påvist koronasmitte her i landet, viser onsdagens foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Norge: Kjøper inn nyutviklet koronamedisin

Norske pasienter kan snart få en nyutviklet, antiviral koronamedisin som venter på godkjenning. Helsedirektoratet har inngått avtale med legemiddelfirmaet Merck Sharp & Dohme om levering av 8.640 behandlinger av det antivirale legemiddelet molnupiravir før jul, ifølge Helsedepartementet.

Mercks koronapille går under navnet Lagevrio. Selskapet opplyste i starten av oktober at denne medisinen kan halvere risikoen for sykehusinnleggelse og død. Medisinen har tidligere fått godkjennelse i Storbritannia, og den behandles nå av det europeiske legemiddelbyrået (EMA).

Helsedirektoratet skal vurdere hvordan legemiddelet skal tas i bruk i Norge og hvilke pasienter som skal få tilbud om behandling.

Dersom man tar medisinen senest tre dager etter at symptomene er oppdaget, vil den redusere risikoen for innleggelse og dødsfall med nær 89 prosent, ifølge Pfizer, som har utviklet et legemiddel tilsvarende det Norge har kjøpt. Risikoen blir redusert med 88 prosent dersom medisinen tas innen fem dager.

Laboratorietester tyder på at den også vil fungere mot omikronvarianten.

Pfizer/Biontech-vaksine med barnedose på vei ut til kommunene

Norge har mottatt leveranse av koronavaksine som kan gis til barn med alvorlig grunnsykdom i alderen fem til elleve år. Vaksinen pakkes om og blir sendt ut i løpet av neste uke.

Det er ennå ikke besluttet om barn under tolv år generelt skal få tilbud om koronavaksine, men det er gitt unntak for enkelte grupper.

– Sannsynlighet for alvorlig koronasykdom hos barn og unge er svært lav. Likevel kan enkelte barn og ungdom med særlig alvorlige grunnsykdommer ha nytte av vaksine mot covid-19, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl i Folkehelseinstituttet.

Det anslås at det er inntil 3.000 barn som nå vil bli tilbudt vaksine mot covid-19.

Det er utviklet en egen barnedose som barn under tolv år skal få. Disse leveres bare i hetteglass med ti doser, og det vil være få barn i hver kommune som vil bli tilbudt vaksine. Det vil derfor ikke være vaksinasjonstilbud til barna i alle kommuner, men alle fylker vil ha vaksinedoser tilgjengelig i geografisk spredte kommuner. Disse kommunene vil tilby vaksine til barn i omkringliggende kommuner, opplyser FHI.

– Foresatte som ønsker vaksine, kan diskutere dette med fastlege eller barnelege. Det er også viktig at fastleger og barneleger på eget initiativ identifiserer barn de mener omfattes av tilbudet, sier Greve-Isdahl.

1.498 bekreftede omikrontilfeller

1.498 tilfeller av omikronvarianten er påvist i Norge til nå. Det melder FHI på sine nettsider. Det første tilfellet av omikron i Norge ble påvist 1. desember 2021, fra prøver tatt siste uke i november.

Funnene av påvist omikronsmitte er gjort i følgende fylker:

Agder: 95, Innlandet: 48, Møre og Romsdal: 7, Nordland: 3, Oslo: 691, Rogaland: 42, Troms og Finnmark: 19, Trøndelag: 9, Vestfold og Telemark: 127, Vestland: 34, Viken: 385 (ukjent: 38).

Ingen karantene for barn ved smitte i klassen

Barn slipper karantene når de er nærkontakt til andre enn dem de bor med. Dermed trenger de ikke gå i karantene ved smitte i skole eller barnehage. Dette innebærer at det gis unntak for barn for karantene ved nærkontakter med en smittet som de ikke bor sammen med eller er tilsvarende nær. De anbefales likevel å teste seg.

«Det betyr at barn under 18 år bare skal i smittekarantene dersom de er husstandsmedlem eller tilsvarende nær den som er smittet. De kan teste seg ut med PCR på dag 7, slik som voksne.» skriver regjeringen.

Regjeringen har oppdatert pressemeldingen som ble sendt ut mandag, med en rekke unntak fra smittekarantene, skriver Bergens Tidende.

I tillegg gjelder ikke smittekarantene for følgende personer:

 • De som har gjennomgått korona de siste tre månedene med varighet fra avisolering til tre måneder etter prøvedato.
 • De som har fått oppfriskningsdose for minimum én uke siden. Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til den smittede må i tillegg testes daglig med antigen hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test i sju døgn etter nærkontakten.

Norge: Smitterekord igjen

Det siste døgnet er det registrert 6.003 koronasmittede personer i Norge, det høyeste tallet noen gang under pandemien.

I Oslo er det registrert 1.100 koronatilfeller det siste døgnet. Det er 106 færre enn dagen før og 37 færre enn samme dag i forrige uke. Oslo-rekorden er 1206 smittede på ett døgn, fra i går.

Det er registrert 120 nye koronasmittede i Trondheim det siste døgnet. Det er ni flere enn dagen før. Flest nye smittede er det i aldersgruppen 30–39 år. Her er det registrert 25 nye smittede.

Tyskland: Advarer om vaksinemangel

Tysklands helseminister Karl Lauterbach advarer om at landet står overfor mangel på koronavaksiner fra nyttår.

– Vi får vaksinemangel i første kvartal, sa Lauterbach til kringkasteren ARD tirsdag. Han sa at han allerede er i gang med å finne ut hvordan landet kan få nok vaksinedoser.

69,7 prosent av befolkningen er fullvaksinert. Tyskland har satt i gang en stor kampanje for å sette 30 millioner flere doser innen nyttår for å kunne øke vaksinasjonsandelen, og for å gi dose nummer tre til innbyggere som er fullvaksinert.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse