fbpx Dansk tobakksskatt gir flere sykepleiere Hopp til hovedinnhold

Dansk tobakksskatt gir flere sykepleiere

bildet viser sigaretter og dansk flagg
DYRERE Å RØYKE: Tobakksskatten er foreslått økt samtidig som 1000 nye sykepleiere er lovet til 2021 i Danmark. Foto: Ognjen Stevanovic/Mostphotos

1000 nye danske sykepleiere skal finansieres blant annet gjennom høyere tobakksskatt.

Det kommer frem i budsjettforslaget som den danske regjeringen har lagt frem for 2020.

Her er avtalen (pdf): Finansloven for 2020 – tiltaket omtales på side 12.

500 to år på rad

De danske sosialdemokratene har tidligere lovet 1000 nye sykepleiere til det danske helsevesenet. 

I det nylig presenterte budsjettforslaget foreslås det at 300 millioner danske kroner skal avsettes for å finansiere 500 nye sykepleiere i løpet av 2020 og ytterligere 500 nye sykepleiere skal komme i 2021.

Bare til sykehus

Vanskelighetene med å fullføre planen reint praktisk, kan handle om  å rekruttere så mange, selv om én mulighet er å la deltidsansatte sykepleiere gå opp til heltidsstillinger.

Ifølge Dansk sygeplejeråd, ansettes det bare 1000 sykepleiere i sykehusene, ikke i kommunene.

Ny yrkesrolle for danske sykepleiere

Sykepleier og pasient på sykehjem
AMBISIØS SATSNING: I Danmark foreligger et forslag om å ansette 1000 nye sykepleiere i stillinger som «brobyggende sykepleiere» – eller brobyggersygeplejersker, som danskene selv kaller det. Foto: Mostphotos

En omfattende satsing på en ny yrkesrolle for sykepleiere skal øke tryggheten for eldre og kronisk syke pasienter i Danmark.

I sin nye rolle skal sykepleiere være «brobyggende sykepleiere» for pasienter med langvarige og omfattende pleiebehov. Dette betyr i praksis at sykepleierne skal fungere som administrative navigatører for pasientene.

Det er Danske Regioner, en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for de fem danske regionene, som lanserer satsingen i en tid da danske sykepleiere forteller om en tøff hverdag med arbeidsmiljø- og bemanningsproblemer.

Ifølge forslaget skal det hele finansieres gjennom et spleiselag mellom regioner og kommuner for å skape en bred virksomhetsbase og forutsetninger for å bygge broer. Det er snakk om en kostnad på 500 millioner kroner i året for å drive satsingen, som blant annet innebærer at det opprettes 1000 helt nye sykepleierstillinger.

Faller mellom stolene i helsevesenet

– Vi har ikke råd til ikke å satse, fordi vi opplever at helsevesenet har en akilleshæl når det gjelder å skape en praktisk velfungerende omsorgs- og helseplan for pasientene. En fast og kontinuerlig kontaktperson vil hjelpe mange av de pasientene som i dag faller mellom stolene i helsevesenet og i den påfølgende behandlingen, samt skape forutsetninger for bedre livskvalitet for pasientene, forklarer Stephanie Lose, leder i Danske Regioner.

– Dagens system skaper ikke bare usikkerhet hos pasienter og pårørende, men også en frustrasjon og en følelse av utilstrekkelighet hos mange ansatte i helsesektoren.

Stephanie Lose
Stephanie Lose (bildet) er leder for Danske Regioner.

Avlaste dagens helsepersonell

Det er primært eldre og pasienter med kroniske sykdommer, samt pasienter med psykiatriske og sosiale problemer, som vil ha nytte av det nye initiativet.

– Mange av disse pasientene har regelmessig kontakt med helsevesenet. God veiledning vil spare både tid, penger og bekymringer. Jeg vil anslå at 10 prosent av alle danske omsorgsmottakere vil kunne bruke tjenesten, cirka 280 000 borgere, sier Lose.

God veiledning vil spare både tid, penger og bekymringer.

Stephanie Lose, leder i Danske Regioner

Et hovedmål for satsingen er å skape en velfungerende bro mellom helsevesen, kommunale institusjoner og andre helsetjenester.

Videre skal de brobyggende sykepleierne avlaste dagens helsepersonell for administrative oppgaver. De vil også, gjennom mer effektiv støtte av og veiledning til pasientene, drastisk redusere både reinnleggelser og overflødig kontakt med helsevesenet som har sin årsak i ineffektive og dårlig planlagte behandlingstilbud.

Per i dag vet man ikke hvor mange pasienter hver brobyggende sykepleier skal være ansvarlig for.

– Dagens helsetjeneste er rettet inn mot akutte og epidemiske situasjoner. Men i takt med et økende antall kroniske sykdommer og en stadig eldre pasientgruppe må vi samarbeide bedre og tettere innenfor helsevesenet og skape funksjonelle prosesser på tvers av sektorer som er tilpasset dagens og fremtidens pasientbehov, sier Lose.        

Rekruttering

– Rekrutteringen av de nye sykepleierne, tusen i tallet, må være et aktuelt spørsmål?

– Ja, de står ikke akkurat og venter på å bli ansatt. Vi er åpne for å diskutere behovet for flere utdanningsplasser. Jeg tror at tjenesten vil være attraktiv ettersom det vil være profesjonelt tilfredsstillende, på en så tydelig måte, å kunne bidra til å øke tryggheten for pasienter og deres pårørende, sier Lose.

– Stillingen skal være en heltidsjobb. Kommer den til å kreve noen form for kompletterende utdannelse?

– Det er for tidlig å si, men en må være utdannet sykepleier for å være aktuell for stillingen, sier Stephanie Lose.

Det er foreløpig ikke bestemt når satsingen skal settes ut i livet.

– Etterlyst lenge

Sykepleierorganisasjonen i Danmark, Dansk Sygeplejeråd, støtter forslaget om brobyggende sykepleiere:

– Vi har lenge etterlyst at rollen som sykepleier skal omdefineres til en rolle som kan sikre bedre oversikt og øke pasienttryggheten under hele behandlingsforløpet. Vi vet av erfaring at særlig pasienter med komplekse sykdomsforløp føler seg ofte utrygge og usikre når de sendes mellom forskjellige helsetjenester, og mellom sykepleie og kommunal pleie, sier Grete Christensen, leder i Dansk Sygeplejeråd.

Pasienter med komplekse sykdomsforløp føler seg ofte utrygge og usikre når de sendes mellom forskjellige helsetjenester.

Grete Christensen, leder i Dansk Sygeplejeråd
Grete Christensen
Grete Christensen (bildet) er formand i Dansk Sygeplejeråd.

– Hva må til for at satsingen skal bli vellykket?

– Oppdragets utforming må være basert på pasientenes behov, og vi vil at det skal være en sterk kopling mellom den brobyggende sykepleieren og arbeidsledelsen, der hensikten er å effektivisere behandlingen og ta raske beslutninger. Det må også finnes en porsjon fleksibilitet i arbeidsgang og veiledning, slik at ressurspersonen også skal kunne hjelpe de pasientene som har behov for og ønsker om behandling utover det vanlige.

Analytiske ferdigheter og gode ​​lederegenskaper

– Dette er en helt ny type stilling i dansk helsevesen. Hvilke spesifikke kvalifikasjoner og egenskaper vil man etterspørre hos dem som skal rekrutteres til jobben?

– Både analytiske og organisatoriske ferdigheter er nødvendig, fordi stillingen vil kreve at man raskt skal forstå, forutse og sette seg inn i overføringsproblemer som kan ha sin årsak i et komplekst sykdomsbilde og en krevende behandlingsprosess. Gode ​​lederegenskaper er også viktig for å kunne håndtere prosessene på en god måte for pasienter og pårørende. I tillegg er bred kompetanse på området og pedagogisk erfaring viktig for å kunne forutse og navigere rett når en pasient sendes mellom forskjellige omsorgsområder og ulike sosiale problemstillinger, sier Christensen.

– Det blir mer og mer vanlig at sykepleiere og fagforeninger advarer mot stress og utbrenthet. Kan brobyggende sykepleiere bidra til et bedre arbeidsmiljø for den enkelte sykepleier?

– Vi håper at de kan avlaste og bidra til mindre stress for sykepleiere som i dag føler at de mangler kompetanse, ressurser og muligheter til å gi riktig veiledning til pasienter i forskjellige pleiesituasjoner, sier Grete Christensen.

Flere utdanningsplasser

– Stillingen finnes ikke ennå, men forslaget har fått stor oppmerksomhet. Hvordan er interessen for denne nye typen stilling blant dine medlemmer?

– Vi forventer at mange sykepleiere kommer til å være interesserte, forutsatt at oppdraget har en klar organisatorisk og lederrettet profil. Det er mest sannsynlig at det vil være sykepleiere med god erfaring fra yrket som vil bli rekruttert til stillingene.

Vi forventer at mange sykepleiere kommer til å være interesserte.

Grete Christensen, leder i Dansk Sygeplejeråd

– Arbeidsledigheten blant danske sykepleiere er mindre enn en halv prosent. Hvordan blir det mulig å finne tusen nye sykepleiere?

– Vi trenger flere utdanningsplasser, kanskje en økning på opptil 20 prosent fra dagens nivå. Hvis satsingen skal være effektiv, vil vi trenge flere sykepleiere og økonomiske rammebetingelser som muliggjør ny sysselsetting, sier Grete Christensen.