Eksamen i medikamentregning UiT/Narvik

Illustrasjoner av ampuller med medisin og sprøyter
EKSAMEN: Hvor mye medisin skal du gi?

Hvor mange av studentene som fikk strykkarakter i Narvik på denne eksamenen, vites ikke.

Eksamensdato: 15.10. 2018. Studentene fikk tre timer på eksamen.

Hjelpemidler:

a) penn og papir,

b) bruk av enkel kalkulator var tillatt (ikke kalkulator på mobiltelefon).

  • Det endelige svaret for hver oppgave må komme tydelig og utvetydig frem.
  • Utregningen, det vil si, hvordan du kommer frem til svaret, må vises, inklusive avrundinger.
  • Alle oppgaver må besvares.
  • Hvis ikke annet er oppgitt er 1 ml = 20 dråper.

Vil du prøve deg på eksamener fra andre studiesteder? Klikk her!

Strykprosent

Sykepleien har fått oppgitt at strykprosenten ligger mellom 25-40 prosent, men ikke et eksakt tall på akkurat denne eksamenen.

Vil du prøve deg på eksamener fra andre studiesteder? Klikk her!