fbpx Her er regelendringene i helsevesenet fra 1. januar 2019 Hopp til hovedinnhold

Her er regelendringene i helsevesenet fra 1. januar 2019

Grafisk fremstilt paragrafsymboler
VERDT Å VITE: Det kan være greit å holde seg oppdatert på nye lover og regler. Foto: Mostphoto

Her er oversikt over lov- og forskriftsendringer for helsevesenet som trådte i kraft 1. januar.

Fra 1. januar får barn får rett til dekning av reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med informasjon og oppfølging etter helsepersonelloven § 10a og § 10b. Det er bevilget 25 millioner kroner i statsbudsjettet for 2019 til dette.

Legemiddellister

I tillegg kommer forskriftsendringer som skal legge til rette for innføring av pasientens legemiddelliste som fører til endringer i kjernejournalforskriften og reseptformidlerforskriften. Selve plikten til å etablere og oppdatere legemiddellisten vil tre i innfases i løpet av 2020 og 2021.

Sprøyteromordningen

Det åpnes for inntak av alle stoffer som brukerne injiserer. Personalet skal gi opplæring i overgang fra injisering til mer skånsom bruk. Brukerne skal kunne prøve ut mer skånsomme inntaksmåter i ordningen, for eksempel inhalering. Begrepsbruken endres til «brukerrom» og «brukerromsordning». Endringer gjøres både i sprøyteromsloven og sprøyteromsforskriften.

Behandlingsreiser for ALS-syke

Ordningen med behandlingsreiser utvides med diagnosegruppen amyotrofisk lateralsklerose (ALS). Det er bevilget 6,5 millioner kroner i statsbudsjettet for 2019 til dette. Behandlingsreiser er et organisert diagnosespesifikt behandlingstilbud i land med varmt og solrikt klima.

Psykisk helse og rus

Fra 1. januar  innføres kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter også innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet. I tillegg kommer endringer som innebærer at betalingsplikten også skal gjelde for pasientens oppholdskommune og ikke folkeregistrert kommune.