Brudd i Unicare-forhandlingene mellom Spekter og Unio

Bildet viser en mannlig terapeut som undersøker ryggen til en kvinnelig pasient.
SETTER DATO I UKE 50: Etter det Sykepleien kjenner til, vil det bli satt en dato for meklingsstart i neste uke. Selve meklingen vil ikke starte før i januar.

Det ble brudd i forhandlingene mellom Spekter og Unio om en ny tariff- og pensjonsavtale for Unicare Rehabilitering. 80 sykepleiere kan bli berørt.

Forhandlingene om overenskomsten ved Unicare Rehabilitering førte ikke frem. Spekter og Unio klarte ikke å bli enige, så saken går videre til mekling, melder Unio.

Totalt jobber det 500 ergoterapeuter, fysioterapeuter og sykepleiere i de åtte rehabiliteringsvirksomhetene. Unio representerer 170 ansatte. 80 av disse er sykepleiere og kan bli berørt dersom meklingen ikke fører frem, og det blir streik.

Meklingen vil ikke starte før i januar. Etter det Sykepleien kjenner til, vil det bli satt en dato for meklingsstart i uke 50.

Følgende virksomheter er innenfor Unicare Rehabilitering: 

Unicare Bakke AS,

Unicare frem AS (Helsefort),

Unicare Friskvern AS,

Unicare Steffenrud AS,

Unicare Jeløy AS,

Unicare Landaasen AS

Unicare Hokksund AS