fbpx – Kutt i studiestøtten vil øke sykepleiermangelen Hopp til hovedinnhold

– Kutt i studiestøtten vil øke sykepleiermangelen

Trine Skaar, leder NSF Student
RAMMER PROFESJONSSTUDIER: – Kuttet vil favorisere dem som tar gradsstudier og ramme dem som tar profesjonsstudier med ulike påbygninger, som for eksempel mange videreutdanninger innen sykepleie, sier Trine Skaar. Foto: Eivor Hofstad

– Regjeringens forslag om å kutte i studentstipendet vil ramme deltids- og desentraliserte sykepleierstudenter ekstra hardt og øke sykepleiermangelen, tror Trine Skaar, leder av NSF Student.

I dag får studenter omgjort inntil 40 prosent av studielånet til stipend etter hvert som de avlegger studiepoeng.

I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å spare inn 256,4 millioner kroner på å kutte dette til 25 prosent. De resterende 15 prosentene skal da kun gis ved avlagt grad (bachelor-, master- eller doktorgrad).

– Dermed vil studenter som bytter studium underveis eller tar årsstudium eller enkeltemner i tillegg til graden, få høyere gjeld, sier Trine Skaar, leder av Norsk Sykepleierforbunds studieorganisasjon, NSF Student.

– Vil ramme profesjonsstudier

Hun fortsetter:

– Kuttet vil favorisere dem som tar gradsstudier og ramme dem som tar profesjonsstudier med ulike påbygninger, som for eksempel mange videreutdanninger innen sykepleie.

– Målet med forslaget, foruten å spare penger, er vel at flere skal fullføre studiet?

– Det finnes andre og mer effektive måter å hindre frafall på enn å straffe studentene som ikke fullfører en grad. Studenter kan få utfordringer i løpet av studietiden. Man kan bli syk, eller man kan ha vanskelige sosioøkonomiske forhold som gjør at man må sette studiene på vent, sier Skaar og legger til:

– Vi trenger at hele landet tilegner seg kompetanse og utdanning, på tvers av alle sosiale lag. Da må vi ikke øke risikoen for grupper som allerede opplever den som høy.

Tror det særlig vil ramme deltidsstudentene

Trine Skaar hevder at kuttet særlig vil ramme de mest utsatte studentene, deltidsstudenter og desentraliserte studenter som allerede er økonomisk sårbare – og samtidig sårt tiltrengt i helsetjenesten.

– Hvordan går det spesielt ut over deltidsstudenter og desentraliserte studenter, reglene er jo like for alle?

– Terskelen økes for alle, også for dem i byene. Studentene i distriktene er imidlertid mer utsatt, fordi de ofte er mindre fleksible enn yngre, mer urbane studenter. Dette er studenter som er eldre og mer etablerte enn fulltidsstudentene, gjerne med familie, jobb og huslån. De har større økonomisk risiko forbundet med å ta utdanningen.

Skaar hevder deltidsstudentene også har høyere utgifter til praksis, fordi de ofte må legge ut for en sekundærbolig og har lang reisevei som de ikke får refundert fra utdanningsinstitusjonen, selv om de har rett til det.

– Med dette kuttforslaget vil den økonomiske risikoen med å ta høyere utdanning øke ytterligere. Det vil gjøre at de som sitter på gjerdet og lurer på om de skal ta sykepleierutdanning, får økt sannsynlighet for å ende opp med et «nei».

Ap og SV støtter studentopprop

Den 7. november gikk NSF Student sammen med 20 andre studentorganisasjoner om et felles opprop der de protesterer mot regjeringens forslag til stipendkutt.

– Hovedmålet med oppropet er å forhindre at dette blir vedtatt i statsbudsjettet for 2019. Vi har fått Ap og SV med på laget, nå gjenstår det å få resterende beslutningstakere med, sier Skaar.