Bosted kan påvirke risikoen for å utvikle MS

Bildet viser hovedinngangen til Rigshospitalet i København
MER FORSKNING GJENSTÅR: Skleroseforsker Finn Selleberg ved Dansk Multipel Sclerose Center på Rigshospitalet i København (bildet) mener det nå er en oppgave å se om det er noe som forener alle de områdene der det er funnet økt risiko for å utvikle MS.

Postnummeret kan avsløre om danskene bor i et område med økt risiko for å utvikle MS. Dette viser en kartlegging fra det danske folkehelseinstituttet.

Forskere har for første gang undersøkt hvor i Danmark personer med multippel sklerose (MS) er født eller har vokst opp. Det viser seg at personer som er født i byer som Aarhus, Favrskog og Randers, har en større fare for å utvikle sklerose.

Til gjengjeld er det mindre risiko for dem som er født eller oppvokst i København og omegn, samt Lolland, Juelsminde og nord for Aalborg.

Formålet med undersøkelsen har vært å prøve ut en teori om at barn tidlig i livet eksponeres for noe som senere i livet øker risikoen, sier postdoktor Kristine Bihrmann ved det danske folkehelseinstituttet.

18 prosent høyere risiko

Det viser seg at det i visse områder i Danmark i gjennomsnitt er 18 prosent høyere risiko for å utvikle MS enn andre steder i landet.

– Vår studie sier ikke direkte noe om hva som kan være årsaken til at personer fra disse områdene lever med en større risiko. Men resultatene tyder på at det er noen miljømessige påvirkninger. Det kan være alt fra livsstil til forurensning. Helt konkret kan det være drikkevannet i det området personen er født, sier Bihrmann.

I de områdene der det er færre MS-rammede enn ellers i befolkningen, er det i snitt 15 prosent lavere risiko for å få MS.

Prosjektet er et samarbeid mellom flere organisasjoner og delvis finansiert av den danske Scleroseforeningen. Direktør Klaus Høm sier at resultatene er tankevekkende.

– Det er ytterligere en brikke i puslespillet som vi må få lagt for å finne ut hva MS skyldes. Vi vet at arv og miljø spiller inn, men akkurat hva som utløser sykdommen, vet vi stadig altfor lite om, sier Høm.

Omfattende kartlegging

Folkehelseinstituttet har brukt data om 13 000 personer som fikk sine første symptomer i perioden 1971–2013. Deretter har forskerne koplet disse opplysningene til adresser der personene ble født, og igjen hvor de bodde da de var 15 år.

Samtidig har man hatt en kontrollgruppe med dansker uten MS, der fødested og oppvekstadresse også har vært kjent.

Finn Selleberg, skleroseforsker ved Dansk Multipel Sclerose Center på Rigshospitalet i København, hadde håpet at studiens konklusjoner hadde vært mer entydige.

– For det store spørsmålet er stadig om de relativt små endringene i forekomsten av MS er tilfeldigheter, eller om det faktisk er noe i de områdene som øker risikoen, sier Selleberg.

Skleroseforskeren mener det nå er en oppgave å se om det er noe som forener alle de områdene der det er funnet økt fare for å utvikle MS.

Les også: